Samarbeid med lokale operatører

Vi samarbeider med Ruter i Oslo-Akershus, Kolumbus i Rogaland og Skyss i Hordaland om blant annet billetter og overgang mellom tog og lokalbuss.