Vilkår for reisekortet

Med reisekort reiser du med elektronisk billett hos NSB og Ruter. NSB og Ruter leverer kollektivtransporttjenester i Oslo og Akershus og samarbeider om kortsystemet elektronisk reisekort.

For å gjøre din reise og kundeopplevelse så enkel og brukervennlig som mulig, trenger NSB og Ruter å få tilgang til hverandres kundeopplysninger. Både NSB og Ruter vil bruke kundeopplysninger i forbindelse med gjennomføringen av reiser, for å oppdatere reisekortet og i forbindelse med kundeservice til deg. Disse opplysningene vil ikke bli benyttet for markedsføringsformål med mindre du på forhånd har gitt tillatelse til dette.

Har du registrert ditt kort hos ett selskap og kjøper en personlig billett hos et annet selskap, vil dine kontaktdata bli benyttet for å knytte deg opp til den personlige billetten.

NSB er behandlingsansvarlig for kundeopplysninger, og vil behandle disse i henhold til personopplysningsloven. Du som er registrert har full innsynsrett i opplysningene og kan få disse rettet og supplert ved å kontakte oss. Hvis du sier opp din avtale og innleverer kortet vil kundeopplysningene om deg bli slettet. Så lenge kortet er i bruk eller ikke levert tilbake, må vi lagre kundeopplysninger om deg.

Dersom du på et senere tidspunkt velger å benytte ditt reisekort hos et annet transportselskap som deltar i samarbeidet, vil det bli utvekslet informasjon med dette selskapet på en tilsvarende måte.

Har du spørsmål om NSB reisekort kan du kontakte oss på telefon 61 05 19 10.