Transportvilkår for NSB

Her finner du transportvilkårene for NSB, de generelle retningslinjene som foreligger for deg når du reiser med NSBs tog. Vilkårene gjelder for reiser fra og med 4. desember 2013.

Passasjerenes rettigheter etter transportvilkårene gjelder som et supplement til reglene i forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 1241. Jernbanepassasjerrettighetsforskriften

Her kan du laste ned NSB Transportvilkår i PDF

Her finn du transportvilkåra for NSB på nynorsk

Her finner du NSBs Ikke-diskriminerende regler om transport