Slik gjør du ved krav om prisavslag og erstatning

Kunder hos NSB som opplever mer enn 30 minutters forsinkelse får erstattet 50 prosent av billettprisen på de fleste tog.

Unntaket er regiontog mellom Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø der kundene vil få tilbake 50 prosent av billettprisen ved forsinkelser på over 60 minutter.

Periodebillett NSB

Er du periodebillettkunde (papir eller elektronisk) benytter du dette skjemaet etter at billetten er utløpt. Dersom det fremmes flere krav om erstatning knyttet til samme periodebillett, skal disse sendes samlet til NSB etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. Oppgi informasjon om ”hendelsesforløp” og legg ved kundenummer og kontonummer. Refusjon beregnes ved å dele antall dager periodebilletten er gyldig for, og maksimalt samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50% av billettens kjøpspris.

Periodebillett Ruter/Kolumbus

Kunder som bruker Ruter AS eller Kolumbus periodebilletter (på deres reisekort eller i deres app) og reiser med NSB benytter dette skjemaet. Benytter du elektronisk reisekort må du oppgi E-kortnummer som du finner på baksiden av kortet. Dersom det fremmes flere krav om prisavslag knyttet til samme periodebillett anbefaler vi at disse sendes samlet til NSB etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. Oppgi informasjon om hendelsesforløp og legg ved kontonummer og kjøpskvittering. Refusjon beregnes ved å dele antall dager billetten er gyldig for. Maksimalt samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50% av billettens kjøpspris.

Enkeltbillett

Har du en enkeltbillett på papir må du sende inn originalbilletten sammen med navn, adresse og kontonummer slik som beskrevet under.

Erstatning av utlegg til alternativ transport eller andre krav

Søk om erstatning via dette skjemaet

Tidsfrister og dokumentasjonskrav

Krav med grunnlag i NSB Transportvilkår § 7 B og J, samt § 8 A og B, må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold innen 3 - tre måneder - etter hendelsen, legg ved den nødvendige dokumentasjonen (billettreferanse, kopi av kvitteringer o.l.).

  • Kravet skal inneholde en redegjørelse for hendelsesforløpet i saken.
  • Et eventuelt krav på erstatning skal utbetales innen en måned etter at NSB mottar kravet og nødvendig dokumentasjon av dette.