Overgangsregler

Når reisen din består av mer enn en delstrekning / bytte av tog er det viktig å vite om NSBs overgangsregler.

Når en reise innebærer bytte av tog, eller fra tog til fly, skal det beregnes overgangstid. Ved bytte fra NSBs tog til andre tog eller fly, er gyldig overgangstid:

  • 60 min: bytte fra NSB Regiontog på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Kristiansand/Stavanger og Trondheim-Bodø
  • 30 min: for alle andre tog

Ved togankomst til flyplass skal innsjekkingstid hos flyselskap beregnes i tillegg.

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav om refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre, påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.

Les mer i våre Transportvilkår