Om retten til transport for personer med nedsatt funksjonsevne(Rådsforordning (EF) nr. 1371/2007, Art 19.1 Retten til transport)

Retten til å reise med tog

Kunder med nedsatt funksjonsevne eller nedsatt bevegelighet har rett til å reise med NSBs tog, forutsatt at de kan gjennomføre reisen på egen hånd, med egen ledsager eller ved hjelp av den assistanse som kan tilbys på toget. Det forutsettes at den reisende må kunne kommunisere skriftlig eller muntlig med togpersonalet og at tog, stasjon og plattform er tilgjengelige. Et hjelpemiddel som førerhund, rullator eller rullestol kan tas med uten merkostnad, forutsatt at rullestol ikke overstiger maksimumsmål og vektgrense spesifisert for togreisen. Kunden skal kunne angi størrelse og vekt på rullestol ved bestilling.

Reservering og kjøp av biletter

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne kjøpe billett uten ekstra omkostninger.

Billetter kan kjøpes i mange kanaler som via internett, mobil, i billettluke, på billettautomat, eller ved bestilling på NSBs Kundesenter. For personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan betjene våre automatiserte løsninger, kan billett kjøpes om bord uten å betale ombordtillegg.

Tilgjengelig informasjon før og under reisen

På forespørsel skal NSB gi informasjon om forhold som berører tilgjengelighet på reisen, som vilkår for av- og påstigning, tilbud på toget og hvilke hjelpemidler som finnes ombord. NSB kan også bistå med informasjon fra Jernbaneverket om tilgjengelighet på stasjoner og plattformer.
Underveis på reisen skal passasjerene få informasjon over høyttaler om kommende stasjon og om eventuelle tilbud på toget. Der det er informasjonsskjermer kan denne informasjonen også gis visuelt.

Assistanse på reisen

NSBs personale er behjelpelig med assistanse til personer med redusert mobilitet som trenger bistand til av- og påstigning og til nødvendig hjelp underveis på reisen. Eventuell assistanse under reisen må avpasses til konduktørs øvrige arbeidsoppgaver. NSBs personale har ikke anledning til å bistå med assistanse til mating, medisinering eller toalettbesøk. For å sikre et godt møte med kunden, får NSBs konduktører i sin grunnopplæring kunnskap om bruk av utstyr som ramper og rullestolheiser, enkle ledsagerteknikker, og basiskunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvilke utfordringer dette kan innebære for kunden når de reiser med tog.

Tilgjengelighet og togmateriell

Tilgjengelighet på NSBs tog skal minimum være i tråd med gjeldende regelverk for tilgjengelighet og universell utforming på området. Tiltak for bedre tilgjengelighet/universell utforming gjøres først og fremst i forbindelse med oppgraderinger av eksisterende tog og ved kjøp av nye tog.

Alternativ transport

Dersom NSB på grunn av store forsinkelser og/eller bytte av tog ikke kan medbringe en reisende i rullestol med gyldig billett som har en rullestol med mål innenfor krav til størrelse og vekt, kan kunden få alternativ transport. Dette gjelder ikke dersom toget er fullt eller plattform ikke er tilgjengelig.