Betingelser og vilkår

Her får du oversikt over reisebetingelser og transportvilkår for togreiser med NSB.

  • Appen gir deg tilgang til alle typer billetter både for pendlere og for de som reiser en gang i blant.

  • Med reisekort reiser du med elektronisk billett hos NSB og Ruter. NSB og Ruter leverer kollektivtransporttjenester i Oslo og Akershus og samarbeider om kortsystemet elektronisk reisekort.

  • Her finner du transportvilkårene for NSB, de generelle retningslinjene som foreligger for deg når du reiser med NSBs tog.

  • Når reisen din består av mer enn en delstrekning / bytte av tog er det viktig å vite om NSBs overgangsregler.

  • Slik går du frem ved krav om prisavslag på togbillett og erstatning for forsinkelse.

  • Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige.

  • Her får du oversikt over refusjonsbetingelser for våre togbilletter.