Periodebillett/reisekort

Reiser du ofte vil det lønne seg å kjøpe periodebillett. Velg mellom billett for 7 dager (ukeskort), 30 dager (månedskort) eller 365 dager (årsbillett).

  • Det enkleste for deg er å kjøpe periodebilletten i NSB-appen.
  • NSB periodebillett er personlig, og kan ikke benyttes av andre.
  • Periodebilletten gjelder for reise i begge retninger på valgt strekning, og for et ubegrenset antall reiser innenfor billettens gyldighetsperiode.
  • Plass i NSB Komfort kan kjøpes som tillegg per måned for voksen, eller per enkeltreise for voksen eller student.

365-dagersbillett - 12 måneder for prisen av 10

  • Gyldig i 365 dager fra den aktiveres
  • Kjøpes per strekning på samme måte som andre periodebilletter
  • Kan kjøpes med eller uten NSB Komfort (fast plass)
  • Kjøpes i NSB-appen eller hos vårt kundesenter 

Parkering for pendlere

Husk også at med periodebillett kan du parkere rimeligere på stasjoner med egne parkeringsplasser for pendlere. Les om pendlerparkering hos banenor.no.

Elektronisk periodebillett på Østlandet, Hordaland og Rogaland

Reiser du på Østlandet og i Hordaland kan du kjøpe elektronisk periodebillett på reisekort på nsb.no eller på en av våre billettautomater. Elektronisk periodebillett for Rogaland kan kjøpes i vår app eller hos Kolumbus. Du kan også fornye din periodebillett via vår app.

Kjøp periodebillett og bestill reisekort.

Periodebillett på papir

Første gang du skal kjøpe periodebillett på papir må du registrere deg slik at du får et kundenummer. Dette kan du gjøre på nsb.no og i NSB-appen. Kundenummeret benyttes til å kjøpe periodebillett via automat, NSB betjent billettsalg eller hos konduktør.

Trenger du hjelp til registrering kan du ta kontakt med vårt kundesenter eller gå til billettsalget på en betjent stasjon.

Periodebillett for studenter og barn

Studenter mellom 16 og 30 år får ca. 40 prosent rabatt på 30 dagers periodebillett. Studentrabatten gjelder til og med den måneden du fyller 30 år. Legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift må fremvises. Studentrabatten gjelder ikke for 7-dagers periodebillett.

Periodebillett med studentrabatt kan også kjøpes til barn fra 4 til og med 15 år. Ved billettkontroll må barnet fremvise gyldig periodebillett, samt personlig legitimasjon som også viser barnets alder. Som legitimasjon/aldersbevis gjelder bankkort (med bilde), pass, eller kopi av pass.

Slik kjøper du en upersonlig NSB periodebillett for å reise anonymt

Upersonlig periodebillett kan bare utstedes til upersonlige/anonyme reisekort. Hos NSB utstedes upersonlige reisekort i betjent luke, og via kundesenteret.

Kjøp av upersonlig periodebillett til upersonlig/anonymt reisekort gjøres på nsb.no eller billettautomat.

Upersonlig periodebillett kan benyttes av andre, men man må kunne legitimere sin rett til eventuell rabatt på periodebilletten, f.eks. student. Upersonlig periodebillett erstattes ikke ved tap av reisekort, og gir ikke rett til refusjon ved sykdom.

Betingelser for NSB periodebillett.