Periodebillett/reisekort

Reiser du ofte vil det lønne seg å kjøpe periodebillett. Velg mellom billett for 7 dager (ukeskort), 30 dager (månedskort) eller 12 måneder (årsbillett).

Har du en gyldig NSB periodebillett og skal reise på andre strekninger enn du reiser til daglig, får du 20% rabatt på alle togavganger (gjelder ikke innenfor Ruter sone i Oslo og Akershus). Rabatten gjelder ikke for Skyss, Kolumbus eller Ruter periodebilletter. Husk også at med periodebillett kan du parkere rimeligere på stasjoner med egne parkeringsplasser for pendlere. Mer informasjon finner du her.

  • NSB periodebillett er personlig, og kan ikke benyttes av andre.
  • Periodebilletten gjelder for reise i begge retninger på valgt strekning, og for et ubegrenset antall reiser innenfor billettens gyldighetsperiode.
  • Plass i NSB Komfort kan kjøpes som tillegg per måned, eller per enkeltreise for kr. 90,-

Elektronisk periodebillett på Østlandet og Hordaland

Reiser du på Østlandet og i Hordaland kan du kjøpe elektronisk periodebillett på reisekort på nsb.no eller på en av våre billettautomater. Du kan også fornye din periodebillett via vår app - se hvordan det enkelt gjøres i NSB appen.

Kjøp periodebillett og bestill reisekort.

Periodebillett på papir

Første gang du skal kjøpe periodebillett på papir må du registrere deg slik at du får et kundenummer. Dette kan du gjøre på nsb.no og i nsb appen. Kundenummeret benyttes til å kjøpe periodebillett via automat, NSB betjent billettsalg eller hos konduktør.

Trenger du hjelp til registrering kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 61 05 19 10 eller gå til billettsalget på en betjent stasjon.

Årsbillett - 12 periodebilletter for prisen av 10

Årsbillett er en periodebillett som er gyldig i 12 måneder fra den aktiveres. Billetten kjøpes per strekning på samme måte som andre periodebilletter og prisen blir lik 10 stk 30 dagers billetter. Billetten kan kjøpes med eller uten NSB Komfort (fast plass). Årsbilletten kjøper du hos vårt kundesenter på telefon 61 05 19 10.

Årsbilletten selges kun til NSB takst på Østlandet. Ønsker du årsbillett hos Ruter må dette kjøpes hos Ruter. 

Periodebillett for studenter og barn

Studenter mellom 16 og 30 år får ca. 40% rabatt på 30 dagers periodebillett. Studentrabatten gjelder til og med den måneden du fyller 30 år. Legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift må fremvises. Studentrabatten gjelder ikke for 7 dagers periodebillett.

Periodebillett med studentrabatt kan også kjøpes til barn fra 4 til og med 15 år. Ved billettkontroll må barnet fremvise gyldig periodebillett, samt personlig legitimasjon som også viser barnets alder. Som legitimasjon/aldersbevis gjelder bankkort (med bilde), pass, eller kopi av pass.

Slik kjøper du en upersonlig NSB periodebillett for å reise anonymt

Upersonlig periodebillett kan bare utstedes til upersonlige/anonyme reisekort. Hos NSB utstedes upersonlige reisekort i betjent luke, og via NSB Kundesenter på 61 05 19 10.

Kjøp av upersonlig periodebillett til upersonlig/anonymt reisekort gjøres på nsb.no eller billettautomat.

Upersonlig periodebillett kan benyttes av andre, men man må kunne legitimere sin rett til eventuell rabatt på periodebilletten, f.eks. student. Upersonlig periodebillett erstattes ikke ved tap av reisekort, og gir ikke rett til refusjon ved sykdom.

Betingelser for NSB periodebillett.