Billetter og rabatter

Hos oss får du fleksible ordinærbilletter og gunstige periodebilletter. I tillegg tilbyr vi blant annet Minipris-billetter og ekstra rabatter til en rekke passasjergrupper.

Passasjergrupper som får rabatt:

  • Barn 0-3 år: gratis
  • Barn 4-15 år: 50 % (sammen med voksen som har ordinær billett reiser ett barn gratis) 
  • Student over 16 år: 25 % 
  • Over 67 år: 50 %
  • Uføretrygdet, blind eller svaksynt: 50 %
  • Vernepliktig: 90 %

For detaljer om hver type billett, se oversikten under.