Kolumbus billetter på tog i Rogaland

For reise med tog i Rogaland kan du enkelt kjøpe 30-dagersbillett og 30-dagers Ungdomsbillett til Kolumbus sine takster.

30-dagersbilletten kan kjøpes for kundekategori Voksen, Barn, Honnør, Student og Vernepliktig. Ungdomsbilletten kan benyttes av ungdom fra 15 til fylte 21 år, Kvittering må fremvises ved billettkontroll. Ungdomsbilletten er kun gyldig på lokaltogene mellom Stavanger og Egersund (Jærbanen).

  • Unntaket er de som skal reise fra/til Moi. Ungdomsbilletten kan også benyttes mellom Moi og Sira, det betinger at du må vise skolekort fra videregående skole i Flekkefjord.

365-dagersbillett kjøpes hos Kolumbus. Den er gyldig for reise med lokal- og regiontog i sonene den er kjøpt for.

HjemJobbHjem kjøpes hos Kolumbus. Den er gyldig på NSBs tog.

Enkeltbillett kjøpt på Kolumbus´app er ikke gyldig på tog. Dette gjelder også på 24-timersbillett og 7-dagersbillett. Kolumbus familietilbud med 2 voksne og 3 barn etter kl 17 og i helgene gjelder heller ikke på tog.

Alle Kolumbus billetter er upersonlige. Det eneste som kreves er at du kan dokumentere at du har krav på den rabatt som periodebilletten er kjøpt med. F.eks kan student låne til annen student. Ungdomsbillett kan lånes ut til andre mellom 15 og 21 år osv. Unntaket er at barn kan låne kort av voksne.

 Kombinere Kolumbus-billetter

Har du overgang tog/buss med enkelt-, honnør- og barnebillett fra andre kollektivtrafikkselskap som reiser videre med første korresponderende lokaltog får du fradrag i billettprisen ihht Kolumbus regler.

Overgang gjelder også fra tog til buss på tilsvarende betingelser. For at billett skal gjelde for overgang til buss, skal den stemples av konduktør. Overgangsbillett selges i NSBs betjente billettsalg og av konduktør ombord uten ombordtillegg.

Vilkår:

For Kolumbus periodebilletter kjøpt i NSB app gjelder Kolumbus sine billettbestemmelser (f.eks. aldersgrenser og refusjonsregler), mens det er NSBs Transportvilkår som gjelder for reisen.

Spesielle kategorier av reisende og bagasje i Kolumbus takstområde:

  • I NSBs tog gjelder NSBs regler for sykkel og dyr på tog.
  • Barnevogn med barn kan medtas gratis. Personalet avgjør hvor mange det er plass til.
  • Ski, kjelker, kofferter og annen håndbagasje tas med gratis når det ikke skjer til fortrengsel for andre reisende. Personalet avgjør til enhver tid om det er plass. Tingene skal plasseres slik at de ikke kan falle eller sjenere andre reisende.
  • Motorsykler kan ikke medtas. Heller ikke andre ting som inneholder bensin eller andre ildsfarlige stoffer, våpen, eller andre ting som kan medføre fare.