Familierabatt

Barn under 4 år reiser gratis, og ett barn fra 4 år og inntil fylte 16 år reiser gratis sammen med voksen med ordinær enkeltbillett. For øvrig får barn inntil fylte 16 år 50% rabatt på ordinær voksen billettpris.

  • I dette området i toget er det tillatt å ha med seg barnevogn. 
  • Du er garantert plass til barnevognen, og sitter selv helt i nærheten. 
  • Dette tilbudet er gratis.
  • Kun én voksen kan sitte med barnevognen, andre reisende sitter i nærheten.

Ta med barn gratis

Familierabatten gjelder kun enkeltbilletter. En voksen med enten fullprisbillett eller kundekortrabatt kan ta med seg ett barn gratis på alle avganger. 

For barn som reiser sammen med voksen med ordinær billett gjelder følgende priser:

  • Alle barn under 4 år reiser gratis.
  • Ett barn mellom 4 og 16 år reiser gratis.
  • For øvrig får barn inntil fylte 16 år 50% rabatt på ordinær voksen billettpris.

Voksne som har rett til studierabatt, honnørrabatt eller andre rabatter enn kundekortrabatt må isteden kjøpe voksen fullprisbillett for å kunne benytte seg av familierabatten. Familierabatten gjelder ikke ved reiser lokalt i Ruter-området (Oslo-Akershus).

I Oslo og Akershus (Ruter) kan alle reisende over 18 år ha med seg inntil 4 barn gratis lørdager, søndager og offentlige fridager. Barn under 4 år telles ikke med i dette antallet da disse alltid reiser gratis.

Man får ikke familierabatt om man reiser på Oslo Pass, Ruters fribillett eller andre spesialbilletter.