Billetter i Oslo og Akershus

I Oslo og Akershus kan du enkelt kjøpe billetter for en eller flere soner på billettautomaten. Reisepenger kan brukes til å kjøpe billett på automat, og til betaling av billetter om bord i tog.

I Oslo (sone 1) kan reisepenger benyttes til automatisk trekk av en enkeltreise ved avlesing på kortleser.

Sonesammenslåing

21. august 2016 ble sonene 2S og 3S slått sammen til én sone. Den nye sonen heter 2S, og totalt reduseres dermed antall soner i Oslo og Akershus fra 8 til 7.

Sone 2S blir større og stasjoner som tidligere har tilhørt sone 3S vil heretter vil tilhøre 2S.

Kjøper du 30-dagersbillett fra tidligere sone 3S til Oslo vil du nå spare 534 kroner i måneden for voksenbillett, og 321 kroner for studentbillett. For mer informasjon se ruter.no

Tilleggsbillett

Har du en gyldig billett som gjelder i en eller flere soner i Oslo og Akershus, kan du forlenge reisen med en Ruter tilleggsbillett. Tilleggsbilletten må kjøpes rett før en reise, og vil ikke være tilgjengelig for salg om bord i togene. Tilleggsbilletten kjøper du i NSBs app hvis du har en gyldig billett, eller på billettautomaten dersom du har reisekort. Tilleggsbilletten er kun gyldig for den reisen den er kjøpt til, og kan ikke benyttes ved senere reiser.

Se sonekart for Oslo og Akershus (Ruter) her

Ruter og NSB har ulike takstsystemer. Billettene må derfor kjøpes som to separate billetter.

NSB selger egne periodebilletter med overgang i Ruter sone 1. For å benytte denne må overgangsstasjonen være den togstasjonen i Oslo hvor du faktisk foretar overgang mellom NSBs tog og Ruters transportmidler.

Ruter-billetter som kan kombineres med NSB-billetter

  • Ruter enkeltbillett kan kombineres med NSB periodebillett. Ruters tilleggsbillett kan ikke kombineres med NSB periodebillett.
  • Ruter periodebillett (7 dager, 30 dager og 365 dager) kan kombineres med NSB enkeltbillett uten plassreservasjon eller NSB periodebillett uten plassreservasjon
  • Grunnskolebillett og skolebillett kan kombineres med NSB enkeltbillett uten plassreservasjon
  • Ruter Enkeltbillett kan ikke kombineres med NSB Enkeltbillett

Det er siste/første NSB-stasjon i den sonen Ruter-billetten gjelder som skal benyttes som fra/til-stasjon ved kombinasjon med NSB billett.

Dersom du har Ruter periodebillett sone 1, må følgende stasjoner benyttes ved kombinasjon med NSB-billetter: Stabekk, Movatn, Lørenskog og Rosenholm.

For en reise på Østfoldbanen sørover til Moss blir for eksempel Rosenholm den stasjonen du skal kjøpe enkeltbillett fra.