Sykkel på toget

Sykkelplass på lange regiontogstrekninger samt Gjøvikbanen må du forhåndsreservere på nsb.no eller i NSB-appen. På lokaltog og korte regiontogstrekninger kjøper du sykkelbillett om bord i toget.

Pris for sykkelbillett

  • Innenfor Oslo og Akershus (alle Ruter-soner) betaler du barnetakst for sykkel. Unntaket er Gjøvikbanen hvor du betaler minstepris på kr. 21,-.
  • Sykkelbillett koster 50 % av ordinær voksenbillett (minimumspris med NSB Regiontog og Gjøvikbanen er kr. 21,- og maksimumsprisen er kr. 209,-)
  • På Bergensbanen koster sykkelbillett kr. 204,- i sommersesongen. Les om Rallarvegen.
  • Ved kjøp av sykkelbillett over flere regiontogstrekninger betaler du kun maksimumspris. Unntak: I kombinasjon med Gjøvikbanen og Bergensbanen om sommeren (f.eks. vil det koste kr 209,- pluss kr 204,- for Bodø-Bergen).