Sykkel på toget

På lange regiontogstrekninger samt Gjøvikbanen må plass til sykkel forhåndsreserveres og kan ikke kjøpes om bord. Nå kan du selv reservere plass for sykkelen på nsb.no eller i NSB-appen. På våre lokaltog og korte regiontogstrekninger kjøpes sykkelbillett om bord i toget.

Priser for sykkel på tog

Sykkel på toget koster 50% av ordinær voksenbillett

  • Minimumspris for sykkelbillett med NSB Regiontog og Gjøvikbanen er kr. 52,-
  • Maksimumsprisen er kr. 204,-

På Bergensbanen er det en egen fast billettpris på kr. 195,- for sykkel i sommersesongen.

Ved kjøp av sykkelbillett over flere regiontogstrekninger betaler du kun maksimumspris. Unntak: I kombinasjon med Gjøvikbanen og Bergensbanen om sommeren.

Innenfor Oslo og Akershus gjelder Ruters takst, og du betaler barnetakst for sykkel. Unntak: Gjøvikbanen. Du betaler minstepris på kr. 52,-

 

Slik reserverer du plass til sykkelen din:

Plassreservering av sykkel gjelder kun for fjerntog (lange regiontog) med plassreservering samt Gjøvikbanen. Dette kan du gjøre selv i kjøpsløsningen på nsb.no ved å velge «Sykkel» under «Reisende», eller i appen på steget der du legger inn reisende. Alternativt kan dette gjøres på en betjent stasjon eller ved å ringe NSB Kundesenter. Skal du reise med NSBs lokaltog eller regiontog uten plassreservering, må billett til sykkel fortsatt kjøpes om bord eller på en av våre betjente stasjoner.

Slik merker du sykkelen din:

  • Du er selv ansvarlig for å merke sykkelen (på Gjøvikbanen kreves ikke merking).
  • Kjøper du billetten på nsb.no, i appen eller via vårt Kundesenter får du en epost med ferdig utfylt sykkelmerke (PDF). Denne fester du på sykkelen med strikk eller tape før du går om bord.
  • Kjøper du billetten på betjent stasjon, får du sykkelmerke sammen med reisebilletten. - Konduktøren har ekstra sykkelmerke dersom du ikke får printet selv (må fylles ut).

Sykkelbilletten kan du printe ut hjemme, laste opp i NSB appen, hente ut på en av våre billettautomater eller på en betjent stasjon.

Her finner du et ikke-utfyllt sykkelmerke du eventuelt også kan bruke.

Spør gjerne om hjelp

Du må reise med det samme toget som sykkelen og selv bringe sykkelen til toget, laste den inn og plassere den på anvist plass i vogn eller godsrom, for så selv hente den ved ankomst. Personalet om bord hjelper gjerne til! Sykkelen skal være fri for bagasje og ulåst.

Sammenleggbar sykkel kan tas med som håndbagasje uten ekstra betaling. Betingelsen er at sammenlagte sykkelen plasseres uten hinder for øvrige kunder og passasje i/gjennom vognene. Den må plasseres eller emballeres slik at olje og skitt fra hjul og kjede ikke ødelegger seter, innredning i togene eller andre passasjerers klær eller bagasje. 

Sykkel på alternativ transport

Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler. Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.

Strekninger med og uten sykkelbooking

Strekninger med sykkelbooking Antall plasser
Nordlandsbanen 4*
Dovrebanen 5 - 10**
Sørlandsbanen 5
Bergensbanen 5***
NSB Gjøvikbanen

12 (2 per inngangsparti)

*Regiontogene mellom Trondheim – Mo i Rana og Mosjøen – Bodø har dessverre ikke plass til sykler. Sykkelbooking er derfor bare mulig på regiontogene mellom Trondheim og Bodø.

**Tog fra Oslo kl 16.02 på fredager og tog fra Trondheim 15.30 på søndager har 10 sykkelplasser. Resterende tog har 5 plasser. 

***Toget fra Oslo kl 06.25 har egen sykkelvogn med plass til mange sykler. 

Strekninger uten sykkelbooking Antall plasser
Skien - Oslo S - Lillehammer 0 - 20
Oslo S - Halden - Gøteborg 0 - 5
Raumabanen 0 - 2
Rørosbanen 0 - 2
Bratsbergbanen 0 - 2
Trønderbanen 0 - 2
Saltenpendelen 0 - 2
Arendalslinja 0 - 25
Jærbanen 0 - 10

Hvor mange ledige sykkelplasser som finnes er avhengig av antall reisende, rullestoler og barnevogner om bord, da framkommelighet må ivaretas.