Setereservasjon1

NSB tester setereservasjon på Gjøvikbanen

Setereservasjon på Gjøvikbanen

I NSB jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger for hvordan vi kan utnytte kapasiteten på våre tog bedre, slik at du som reisende får en best mulig opplevelse. Derfor har vi siden 1. juni testet setereservasjon på Gjøvikbanen. Med Setereservasjon får reisende mulighet til å sikre seg et ønsket sete til en rimelig pris. Seter som ikke er reservert kan benyttes av alle reisende, slik at hele kapasiteten om bord tas i bruk.

Setereservasjonsløsningen erstatter dagens Komfort på Gjøvikbanen
Setereservasjon innføres som en erstatning til dagens Komfort av to hovedårsaker. For det første vil den skisserte setereservasjonsløsningen føre til at kapasiteten i togene utnyttes bedre, da seter som ikke er reservert kan tas i bruk av alle reisende. Slik unngår man at det er ledige seter i dagens Komfort samtidig som det er fullt i resten av toget.  For det andre viser kundeundersøkelser at reisende verdsetter muligheten til å sikre seg en sitteplass på korte regiontog. Derfor bør denne tjenesten tilbys til en lavere pris enn dagens Komfort, som også inkluderer kaffe og aviser.

Prisoversikt for ulike billetter
For deg som ønsker å kjøpe Setereservasjon på Gjøvikbanen gjelder følgende tilleggspriser:

- Enkeltbillett: + 59 kr

- 7-dagersbillett: + 400 kr

- 30-dagersbillett: + 1200 kr

- 365-dagersbillett: + 12 000 kr

Slik reserverer du det setet du ønsker:
Enkeltbillett: Du kan kjøpe Setereservasjon sammen med din togbillett (enkeltbillett) i NSB-appen, på NSB.no eller om bord i toget. Dersom du kjøper setereservasjon på nsb.no eller i NSB-appen vil du få opp et setekart, hvor du selv velger hvilket sete du vil reservere. Tilleggsproduktet setereservasjon koster 59 kroner.

Periodebillett: Du kan kjøpe setereservasjon som et tillegg til din periodebillett i NSB-appen. I appen kan du reservere sete for hele periodebillettens gyldighet, inntil 31 [1] dager frem i tid. Ved å klikke «velg sete» på den aktuelle avgangen vil du få opp et setekart, hvor du selv velger hvilket sete du vil reservere. Du kan ha to aktive setereservasjoner per dag [2] i ulik retning. Dette innebærer at du kan reservere sete både til og fra din reisedestinasjon. Tilleggsproduktet setereservasjon koster fra 400 kr – 12 000 kr, avhengig av periodebillettens varighet.

________________________________

[1] 31 dager er valgt for å gi passasjerer med årsbillett en fordel i form av at de alltid kan reservere for en lenger periode enn passasjerer med vanlig månedsbillett.

[2] En aktiv setereservasjon er en reservasjon på en avgang som enda ikke fremme på ankomststasjon.

 

FlowSetereservasjon