Setereservasjon1

Endring for deg med komfortbillett – NSB tester Setereservasjon

Vi tester setereservasjon på Gjøvikbanen fra 1. juni

Fredag 1. juni starter vi en test på Gjøvikbanen hvor det blir mulig å reservere sete. Dette er på bakgrunn av at kundene har fortalt oss at det er viktigere med sitteplass enn kaffe og aviser. Setereservasjon vil erstatte dagens Komfort og innebærer at vi fjerner kaffe og aviser for å gi deg som reiser på Gjøvikbanen muligheten til å sikre deg et sete til en rimeligere pris. Vi åpner også opp for at du som reisende kan sitte hvor du vil i toget, så fremt setet ikke er reservert.

Setereservasjon for deg med enkeltbillett
Setereservasjon kan kjøpes sammen med din enkeltbillett (Minipris og Ordinær) på nsb.no, i NSB-appen og om bord i toget til kr. 59,-
Kjøper du på nsb.no eller i NSB-appen, vil du få opp et setekart og få mulighet til å velge hvilket sete du vil reservere.

Setereservasjon for deg med periodebillett
Setereservasjon er tilgjengelig for deg som kjøper periodebillett i NSB-appen mot et tillegg i prisen:

  • 7 dagers billett: + 400 kr
  • 30 dagers billett: + 1200 kr 
  • 365 dagers billett: + 12 000 kr

Du kan reservere sete i NSB-appen for samme dag og dagen etter. I første omgang vil du få tildelt et sete, men vi jobber for at du på sikt kan velge sete selv. Du kan ha to aktive setereservasjoner samtidig, slik at du kan reservere sete både til og hjem fra jobb. Totalt kan du gjøre fire setereservasjoner per dag.

Setereservasjon for deg med vanlig periodebillett
Dersom du har periodebillett uten setereservasjon og ønsker å reservere et sete for en gitt avgang, kan du kjøpe setereservasjon som et tillegg av konduktøren om bord. Reisende med periodebillett kan ikke kjøpe og reservere sete på nsb.no.

Refundere mellomlegg
Hvis du allerede har kjøpt Komfortbillett refunderer vi mellomlegget for deg. Da er det fint om du tar kontakt med vårt servicesenter, med informasjon om hvilken billettype du har og hvilket kontonummer pengene skal tilbakeføres til.

App setereservasjon