Setereservasjon1

NSB tester setereservasjon på Gjøvikbanen

Setereservasjon på Gjøvikbanen

I NSB jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger for hvordan vi kan utnytte kapasiteten på våre tog bedre, slik at du som reisende får en best mulig opplevelse. Derfor har vi siden 1 juni testet setereservasjon på Gjøvikbanen. Med setereservasjon får reisende mulighet til å sikre seg et ønsket sete til en rimelig pris. Seter som ikke er reservert kan benyttes av alle reisende, slik at hele kapasiteten om bord tas i bruk.

Setereservasjonsløsningen erstatter dagens Komfort på Gjøvikbanen
Setereservasjon innføres som en erstatning til dagens Komfort av to hovedårsaker. For det første viser kundeundersøkelser at mange av våre reisende verdsetter muligheten til å sikre seg en sitteplass på korte regiontog langt høyere enn tilgangen på kaffe og aviser, som inngår i dagens Komfort. For det andre vil den skisserte setereservasjonsløsningen føre til at kapasiteten i togene utnyttes bedre, da seter som ikke er reservert kan tas i bruk av alle reisende. Slik unngår man at det er ledige seter i dagens Komfort samtidig som det er fullt i resten av toget.

Prisoversikt for ulike billetter

For deg som ønsker å kjøpe setereservasjon på Gjøvikbanen gjelder følgende tilleggspriser:

- Enkeltbillett: +59 kr
- 7-dagersbillett: + 400 kr
- 30-dagersbillett: +1200 kr
- 365-dagersbillett: +12 000 kr

Slik reserverer du det setet du ønsker:

Enkeltbillett: Du kan kjøpe setereservasjon sammen med din togbillett (enkeltbillett) i NSB-appen, på NSB.no eller om bord i toget. Dersom du kjøper setereservasjon på nsb.no eller i NSB-appen vil du få opp et setekart, hvor du selv velger hvilket sete du vil reservere. Tilleggsproduktet setereservasjon koster 59 kr.

Periodebillett: Du kan kjøpe setereservasjon for din periodebillett i NSB-appen. I appen kan du reservere sete for samme dag og for dagen etter. Du kan ha to aktive setereservasjoner samtidig, slik at du kan reservere sete både til og fra din reisedestinasjon. Totalt kan du gjøre fire setereservasjoner per dag, slik at du har mulighet til å reservere på en annen avgang enn den du opprinnelig planla dersom behovet skulle melde seg. Tilleggsproduktet setereservasjon koster fra 400 kr – 12 000 kr, avhengig av periodebillettens varighet. 

Løsningen videreutvikles kontinuerlig

I denne omgang kan reisende på Gjøvikbanen reservere sete for samme dag og for dagen etter. På sikt ønsker vi å tilby en løsning hvor man kan reservere sete for flere dager frem i tid, slik at reiseopplevelsen blir best mulig.

App setereservasjon