Barn som reiser alene med tog

Det er viktig at barn og foreldre føler seg trygge når barna skal reise alene. Da er det noen ting det er viktig å være klar over:

NSB tilbyr ikke reiseassistanse til barn som reiser alene. NSBs personale om bord på togene har dessverre ikke anledning til å ta seg av barn som reiser alene, derfor er det viktig at barn som reiser alene med toget er modne nok til å klare seg på egenhånd. Ombordpersonalet har heller ingen lovpålagt plikt til å ta spesielt vare på ditt barn under reisen.

NSB har ikke en nedre aldersgrense for barn som reiser uten følge med voksne. Det er derfor opp til foreldre å avgjøre hvorvidt et barn er skikket eller ikke, tatt i betraktning at uforutsette hendelser kan skje.

Noen råd for reisen:

  • forbered barna på hva det vil si å reise alene
  • lag avtaler for hva barna skal gjøre om det oppstår noe på reisen
  • ha fulladet mobiltelefon med riktige mobilnumre
  • vær tilgjengelig for barnet underveis og når toget kommer frem
  • reis gjerne sammen med barnet de første gangene slik at både barn og voksne blir trygge