En trygg opplevelse for barn som reiser alene

Alle barn som reiser alene med NSB skal ha en trygg og god opplevelse om bord. I tillegg er det viktig at du som forelder føler deg trygg når barnet ditt reiser alene.

Barneombudet anbefaler en aldersgrense på 10 år for barn som reiser alene. For lengre reiser med togbytte, bør barnet være 12 år eller eldre. Vi i NSB støtter denne anbefalingen, og presiserer samtidig at dere foreldrene selv må vurdere barnas modenhet.

Det er lurt at en voksen reiser med barnet de første gangene, slik at barnet blir vant til hele reisen. Slik kan også dere foreldre se om barnet opplever trygghet og greier seg selv.