Bagasje på toget

Forholdene om bord i våre tog er lagt til rette for at du i størst mulig grad kan ta hånd om egen bagasje. Du kan ta med deg inntil 30 kg og fordelt på maksimum 3 kolli.

Barnevogn

På NSBs tog kan du ha med ên barnevogn pr. voksen. Det er barnevogn-plasser i alle tog. Husk å bestille på forhånd i tog med plassreservering. Barnevogn kan tas med gratis.

I Oslo-Akershus avgjør personalet hvor mange barnevogner det er plass til.

Det er tillatt å ta med seg sammenslått barnevogn som bagasje.

Barnevognplass

  • I dette området i toget er det tillatt å ha med seg barnevogn. 
  • Du er garantert plass til barnevognen, og sitter selv helt i nærheten. 
  • Dette tilbudet er gratis.
  • Kun én voksen kan sitte med barnevognen, andre reisende sitter i nærheten.

Ski og snøbrett

Ski og snøbrett skal plasseres på anviste steder, og du er selv ansvarlig for de under reisen. Ski må være pakket forsvarlig.

Pulk, rattkjelke og sparkstøtting

Pulk, rattkjelke og sparkstøtting er bagasje som på grunn av volum, form og størrelse vanskelig kan plasseres i bagasjehyller om bord i toget. Derfor må du bestille plass til denne type bagasje på samme måte som for sykkel. Avgift må betales, og du er selv ansvarlig for inn- og utlasting. Billett til pulk, rattkjelke og spark bestiller du hos NSB Kundesenter på telefon 815 00 888.

Ståhjuling/Segway

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med ståhjuling, som for eksempel Segway, om bord på toget av sikkerhetsmessige årsaker. Det kan i sjeldne tilfeller være mulig å ta med en ståhjuling som spesialbagasje på enkelte regiontog med egnet godsrom dersom det er plass, muligheter for å trygt få ståhjulingen inn og ut av toget og muligheter for å få sikret ståhjulingen under transporten.

Ta kontakt med hjelp@nsb.no i god tid før reisen dersom du vil at vi skal sjekke om ståhjulingen kan bli med på toget.

Det er ikke tillatt med Christianiasykkel om bord på toget.

Glemt noe på toget?

Her finner du informasjon om hittegods

Transport av bagasje

NSB tilbyr ikke bagasjetransport. Skulle du ønske å benytte en slik tjeneste, ta kontakt med vår samarbeidspartner porterservice.no . Porterservice tilbyr trygg og sikker transport av bagasje for passasjerer som reiser med tog mellom Oslo, Voss og Bergen.