Bagasje på toget

Forholdene om bord i våre tog er lagt til rette for at du i størst mulig grad kan ta hånd om egen bagasje. Du kan ta med deg inntil 30 kg og fordelt på maksimum 3 kolli.

Barnevogn

På NSBs tog kan du ha med ên barnevogn pr. voksen. Det er barnevognplasser i alle tog. Husk å bestille på forhånd i tog med plassreservering. Barnevogn kan tas med gratis.

I Oslo-Akershus avgjør personalet hvor mange barnevogner det er plass til.

Det er tillatt å ta med seg sammenslått barnevogn som bagasje.

Barnevognplass

  • I dette området i toget er det tillatt å ha med seg barnevogn. 
  • Du er garantert plass til barnevognen, og sitter selv helt i nærheten. 
  • Dette tilbudet er gratis.
  • Kun én voksen kan sitte med barnevognen, andre reisende sitter i nærheten.

Ved bestilling av barnevognplass når barnet skal benytte barnevognen under reisen er det ikke nødvendig å bestille sitteplass til barnet.

Ski og snøbrett

Ski og snøbrett skal plasseres på anviste steder, og du er selv ansvarlig for de under reisen. Ski må være pakket forsvarlig.

Pulk, rattkjelke og sparkstøtting

Pulk, rattkjelke og sparkstøtting er bagasje som på grunn av volum, form og størrelse vanskelig kan plasseres i bagasjehyller om bord i toget. Derfor må du bestille plass til denne type bagasje på samme måte som for sykkel. Avgift må betales, og du er selv ansvarlig for inn- og utlasting. Billett til pulk, rattkjelke og spark bestiller du hos NSB Kundesenter på telefon 61 05 19 10.

Ståhjuling/Segway

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med ståhjuling, som for eksempel Segway, om bord på toget av sikkerhetsmessige årsaker. Det kan i sjeldne tilfeller være mulig å ta med en ståhjuling som spesialbagasje på enkelte regiontog med egnet godsrom dersom det er plass, muligheter for å trygt få ståhjulingen inn og ut av toget og muligheter for å få sikret ståhjulingen under transporten.

Litium-ion batterier som benyttes i elsykler og andre små elektriske kjøretøy skal ikke lades om bord i tog.

Ta kontakt med hjelp@nsb.no i god tid før reisen dersom du vil at vi skal sjekke om ståhjulingen kan bli med på toget.

Kontrabass

Skal du reise langt med regiontog kan du bestille plass til kontrabassen i godsrom dersom det er ledig. Ta kontakt med NSB Kundesenter på telefon 61 05 19 10 i god tid før reisen for å og bestille plass. 

På korte regiontog og lokaltog kan du ta med kontrabassen dersom det er plass og den kan tas med på en sikker måte.

Det er samme pris for å ta med kontrabass som for sykkel.

Sykkel

Les om priser og regler for sykkel på toget

Eksempler på bagasje som ikke kan tas med i våre tog

  • Ildsfarlige og eksplosive stoffer og annen bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko. F.eks moped/motorsykkel, bensindrevne kjøretøy og leker, eller våpen i hylster på kroppen
  • Gjenstander som er for store og uhåndterlige for bagasjehyller eller hattehyller. F.eks surfebrett, store sykkelkofferter, kajakk eller kano
  • Dyrebur som er for store for plassen foran setet
  • Elektriske mopeder, scootere og el-scootere
  • Christianiasykkel

Glemt noe på toget?

Her finner du informasjon om hittegods

Transport av bagasje

NSB tilbyr ikke bagasjetransport. Skulle du ønske å benytte en slik tjeneste, ta kontakt med vår samarbeidspartner porterservice.no . Porterservice tilbyr trygg og sikker transport av bagasje for passasjerer som reiser med tog mellom Oslo, Voss og Bergen.