Sommeren 2017 - arbeider på Oslo S

Fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på og rundt Oslo S. Bane NORs arbeider er omfattende og de må jobbe sammenhengende fra 24. juni – til og med 6. august.

Arbeidene innebærer at Østfoldbanen er stengt seks uker i sommer. I tillegg er NSBs øvrige tilbud for lokaltog og korte regiontog på store deler av Østlandet sterkt redusert hele perioden. Dette innebærer færre avganger retning Skøyen, Asker og Drammen. Det er også færre avganger mot Eidsvoll, Kongsvinger og Dal.

På denne siden finner du informasjon om reisealternativer og en oversikt over spørsmål og svar knyttet til arbeidene og NSBs tilbud.
----------
Perioder og strekninger som berøres:
Uke 26 – 31: Stengt Oslo S – ÅS og Oslo S – Mysen
Uke 26 – 30: Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S – Bryn - Lillestrøm
Uke 31:         Stengt Oslo S – Grefsen
Uke 31:         Ytterligere redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm
Uke 31:         Helgen 5. og 6. august stenges Oslo S for all togtrafikk

Vær også oppmerksom på at Spikkestadbanen er stengt mellom Spikkestad og Asker i perioden 01. juli til og med 16. august. NSB kjører buss på strekningen.

Fra uke 27 - 32 arbeider også Statens Vegvesen i Svartdals- og Ekebergtunnelen. Se SVVs nettsider for mer informasjon.

NSB setter opp alternative reisetilbud fordelt på T-bane, busstilbud fra NSB, samt Ruters ordinære busstilbud. Vi henviser også til andre tog som kjører.

Information in English.
-----------
Oversikt som viser de store trekkene per strekning fra Oslo S:

Østfoldbanen
24.06 til og med 06.08 - stengt på Østfoldbanen retning Ski, Moss, Mysen og Halden

Reisende fra Nordstrand til og med Kolbotn, L2: Bruk Ruters busstilbud. 

Reisende fra Solbråtan til og med Ski, L2:
T-bane til Brynseng og buss videre til stasjonene mellom Solbråtan og Ski.

Reisende til Ski:
Benytt t-bane fra Jernbanetorget til Brynseng og buss videre.

Reisende med L21 til Moss:
Buss Oslo S – Moss
Bussen kjører direkte til Ås. Reisende til Holmlia og Ski benytter tilbud for L2 (se over)

Reisende med L22 til Mysen:
Buss Oslo S – Mysen
Bussen kjører direkte til Kråkstad. Reisende til Kolbotn og Ski benytter tilbud for L2 (se over)

Reisende med R20 til Halden/Gøteborg:
Buss Oslo S – Vestby med overgang til tog. Merk at bussen går 20 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk er oppdatert med bussenes avgangstider.

Lokaltog og korte regiontog til og fra Oslo S uke 26 - 31

24. juni tom 6. august er det redusert kapasitet retning Lillestrøm, Eidsvoll, Skøyen, Kongsvinger, Dal og Drammen. Det kjører derfor færre tog til og fra Oslo S. Merk at det også er sommerruter.

Reisende med R11 til Eidsvoll uke 26 - 31:
Toget er i hovedsak innstilt mellom Oslo S og Eidsvoll (med unntak av 24. og 25. juni (hvor toget er innstilt Skøyen - Eidsvoll). Benytt tog som kjører, L12 og R10, på strekningen. R10 stopper ekstra på Eidsvoll Verk

Reisende med L13 til Dal uke 26 - 30
T-bane til Brynseng og tog videre fra Bryn stasjon.
I uke 31 er toget er innstilt Skøyen – Lillestrøm. Benytt andre tog som kjører på strekningen

Reisende med L14 til Kongsvinger i uke 26 - 31:
NSB kjører buss Oslo S – Fetsund. Tog fra Fetsund til Kongsvinger. Merk at bussen går 30 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk er oppdatert med bussenes avgangstider.

Noen endringer for togreisende mellom Oslo S og Asker/Drammen:
L13 innstilt mellom Bryn – Skøyen i ukene 26 – 30. Reisende bes benytte T-bane fra Brynseng til Oslo S, henvises til andre tog mellom Oslo S og Skøyen. Toget kjøres mellom Skøyen og Drammen.
I uke 31 er togene innstilt Skøyen - Lillestrøm. Reisende henvises til andre tog.

L14 innstilt mellom Lillestrøm – Asker i ukene 26 – 31.
Reisende henvises til andre tog på strekningen.

Noen endringer for togreisende mellom Oslo S og Skøyen/Stabekk uke 26 - 31:
L2 og L21 til Stabekk og L22 til Skøyen: Innstilles mellom Oslo S og Skøyen/Stabekk. Reisende henvises til andre tog på strekningen.


Uke 31 - redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm
Romeriksporten er stengt og alle tog som kjører denne uken, kjøres via Hovedbanen.
Dette innebærer at det blir lengre reisetid og kunder må påregne rundt 10 minutter ekstra tid. Legg også inn tid til bytte mellom buss, tog og t-bane.

L1 og L12 får endrete rutetider denne uken, samt at R10 og Dovrebanen får lengre kjøretid.

Det blir ytterligere redusert kapasitet retning Lillestrøm, Eidsvoll, Skøyen, Kongsvinger, Dal og Drammen. Det kjører færre tog til og fra Oslo S. Merk at det også er sommerruter.

R10 innstilles Oslo S – Drammen.

Merk at det på ukedagene i uke 31 er færre avganger til Oslo lufthavn. Dette berører også Flytoget.

Uke 31 - stengt på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Grefsen Reisende med R30 og L3 på Gjøvikbanen:
T-bane til Storo, overgang til Grefsen stasjon for tog videre. Beregn ekstra tid til overgang mellom tog og t-bane.

Uke 31: Hele Oslo S stengt lørdag 05. august og søndag 6. august
Alle togselskap som kjører på strekningen blir berørt.

Bergensbanen:
Det settes opp buss Oslo S - Hønefoss

Dovrebanen - Reisende til Trondheim:
Dette settes opp buss Oslo S – Brumunddal. Nattog: buss Oslo S – Lillestrøm.

Sørlandsbanen:
Det settes opp buss Oslo S - Kongsberg

Reisende med NSB til Oslo Lufthavn:
Direktebuss hvert 15 min. fra Oslo S.

Reisende med R10 til Lillehammer:
Togene kjøres mellom Lillestrøm og Lillehammer. Benytt andre tog fra Lillestrøm til Bryn og T-bane fra Brynseng til Oslo S.
NSB kjører buss Oslo S – Eidsvoll med overgang til tog. Bussene går 30 min. tidligere enn togets opprinnelige avgangstid. Tidene som kommer opp ved rutesøk er oppdatert med bussenes avgangstider.


Reisende med L12 til Eidsvoll:
Togene kjører mellom Lillestrøm og Eidsvoll lørdag og søndag. Benytt T-bane til Brynseng og tog videre fra Bryn stasjon til Lillestrøm for overgang til L12. 

Reisende retning Skøyen/Asker/Drammen/Kongsberg/Skien
Benytt Ruters linjer mellom Oslo S og Skøyen. Vestgående tog kjøres fra Skøyen. Beregn ekstra tid til bytte mellom buss, t-bane og tog.

Se øvrig driftsopplegg for andre strekninger. Sjekk Flytogets reiseplanlegger for informasjon om Flytogets avganger.
----------
Hvor mange NSB-tog går det i sommer?

Fra Oslo S uke 26-30:
For reisende til Lillestrøm som normalt reiser direkte igjennom Romeriksporten går det 2 tog, det er 4 direktetog færre i timen.
For reisende til Asker som normalt reiser med tog som ikke stopper lokalt, går det 3 tog, det er 3 tog færre i timen
For reisende til Drammen går det 3 tog, det er 2 tog færre i timen
For reisende til Oslo lufthavn går det det 2 tog, det er 1 NSB-tog færre i timen
For reisende til Skøyen går det det 3 tog, det er 7 tog færre i timen

I tillegg for uke 31 på vestsiden (øvrige strekninger som uke 26 - 30):
Fra Oslo S:
For reisende til Asker går det 2 tog, det er 4 færre tog i timen
For reisende til Drammen går det 2 tog, det er 3 tog færre i timen

For reisende fra Skøyen uke 26-30:
Retning Lillestrøm går det det 2 tog, det er 4 direktetog færre i timen
Retning Asker går det det 5 tog, det er 1 tog som ikke stopper lokalt mindre i timen
Retning Drammen går det 5 tog, det er 0 tog færre i timen
Retning Oslo Lufthavn det 2 tog, det er 1 NSB-tog færre i timen
Retning Oslo S går det 3 tog, det er 7 tog færre i timen
----------
Ytterligere spørsmål og svar om sommerens arbeider:

Samarbeider med NSB, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget
Det skal utføres store oppgraderinger på både jernbane og tunneler i Oslo, og det er ikke til å unngå at flere arbeider må utføres samtidig. Sommeren er en tid med mindre trafikk og derfor den minst utfordrende tiden å jobbe på, selv om det ikke er til å unngå at mange mennesker blir berørt av arbeidene. Bane NOR, NSB, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å finne så gode løsninger som mulig for kundene.

Oslotrafikken byr på utfordringer
Å flytte tusenvis av reisende over til andre transportmidler i rushtiden i Oslo gir ikke bare NSB, men også Vegvesenet og Ruter en utfordring. Trafikksituasjonen i Bjørvika er i utgangspunktet presset på grunn av stor trafikk. Dette blir også påvirket av at det er tunnelarbeider i den samme perioden, samt at NSB har behov for å sette inn et stort antall busser.

Særlig er den første uken i august en utfordring fordi det også er Norway Cup i Oslo, fellesferien er over og SFO og barnehager åpner igjen. 5. og 6. august er også hele Oslo S stengt i 48 timer.
--------

Kan jeg bruke NSB-billet hos Ruter?
Du kan bruke NSB-billetten din hos Ruter der vi henviser til Ruters ordinære buss og t-banetilbud for alternative reise.

---------

Færre tog og mange reisende til Lillestrøm
Det blir færre avganger til og fra Lillestrøm og det kan bli mange reisende ombord i togene som kjører. Normalt går det tog hvert 10.minutt fra Oslo S gjennom Romeriksporten og til Lillestrøm, men fra lørdag 24.juni er det bare L12 og R10, det vil si tog hver halvtime.

Kunder som normalt reiser med L13 kan benytte overgang via Bryn, enten ta t-banen til/fra Brynseng eller L1. Reisende med L14 må benytte buss til/fra Oslo S-Fetsund.

--------
Kommer jeg meg til flyplassen i sommer?
Det går tog til Oslo lufthavn i hele sommer, men det er ett NSB-tog mindre i timen enn normalt.

Helgen 5. og 6. august er Oslo S stengt og NSB kjører buss mellom Oslo S og Oslo lufthavn hvert 15. minutt.

Flytoget kjører som normalt med unntak av uke 31 hvor det blir noe begrenset kapasitet. Sjekk reiseplanleggeren på flytoget.no for detaljer om reisen.
---------
Reisende til Gøteborg
Omfanget av sommerens avvik gjør at NSB ikke har anledning til å sette opp dobbelt togsett fra Vestby til Gøteborg. Dette får størst konsekvenser fredag og søndag hvor det er mange reisende på strekningen. Dette betyr derfor at toget kjører med redusert setekapasitet. Vi anbefaler å kjøpe billett på forhånd og å møte opp i god tid.

Behovet for og tilgangen på busser for avviket i både Oslo og et åtte uker langt avvik på Sørlandet gjør at vi ikke kan kompensere med å sette opp busser i tillegg til toget ml. Vestby – Gøteborg.

--------
Vurder å la bilen stå
NSB, Ruter og Statens Vegvesen oppfordrer de som kan til å la bilen stå eller reise på andre tider på døgnet. Det er alt stor trafikk i og rundt Oslo sentrum. I tillegg vil NSBs bussbehov føre til økt trafikk, samt at det er arbeider i Svartdals- og Ekebergtunnelen på samme tid.
---------
Sett deg inn i alternativene
Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid da alternative reisemåter normalt tar lengre tid. Den største utfordringen er rush-tiden inn og ut av Oslo og det er viktig at en setter seg inn i hvilke alternativer som er tilgjengelig med tanke på å planlegge godt for sin reise. Det er viktig å beregne ekstra tid til overganger, samt av- og påstigning I Oslo.
----------
Hvor stopper NSB sine busser i Oslo?
Vi kan ikke ha på- og avstigning på samme sted i Oslo, til det er det for mange busser og passasjerer på en gang på et lite område. Derfor må alle kundene gå av bussene ved Tollbukaia. Dette stoppet ligger rundt 250 meter fra Oslo S. Vi er klar over at dette kan virke tungvint for dere som skal reise, men vi må gjøre det på denne måten for å få god flyt i trafikken.

Alle NSB sine busser ut fra Oslo S går fra Spor 19/den store taxiholdeplassen ved Oslo S.
----------
Er hele Oslo S stengt til sommeren?
Oslo S er ikke stengt, men unntak av den siste helgen, 5. og 6. august. Dette berører alle tog, også Flytoget.

Det er et redusert togtilbud gjennom seks uker I sommer.
----------
Hva innebærer arbeidene?
Bane NOR skal gjøre omfattende utbedringsarbeider av eksisterende infrastruktur, samt tilrettelegge for bygging av Follobanen. Arbeidene fører til færre feil på jernbanen og bedre punktlighet for togene.
----------
Hvorfor mener NSB trafikken i Oslo er en ekstra utfordring?
Trafikken i og rundt Oslo sentrum kan ikke håndtere så mange ekstra busser som NSB har behov for å sette inn.

Andre faktorer som bidrar til trafikkutfordringene er:
- Det er arbeider i Svartdals- og Ekebergtunnelen fra uke 27 - 32, noe som også påvirker trafikkstrømmene til/fra Oslo Sentrum.
- Det er ikke kapasitet til stor trafikkøkning rundt Oslo S på grunn av allerede stor trafikk

Den siste uken av arbeidene er også Norway Cup og mange er tilbake på jobb etter sommerferien, samtidig som SFO og barnehager åpner.
----------
Hvorfor klarer ikke NSB sette opp nok buss for tog?
Vi setter opp busser slik at de reisende kommer seg hjem og på jobb eller andre gjøremål. NSB kan ikke frakte alle reisende direkte med buss fra Oslo S da det ikke er plass i veisystemet til alle bussene som skal kjøre de reisende på de travleste tidene på døgnet.

Vi samarbeider også med Ruter og ber de reisende benytte t-bane og ordinere rutebusser.

Når vi vet at ett fullt tog i rushtiden tilsvarer 16 busser, så er det å flytte alle over på buss fra Oslo S en utfordring.
----------
Kommer jeg frem til samme tid som med toget?
Når BaneNOR jobber, setter vi i NSB opp alternativ transport til de reisende. Vi vet at det normalt tar lenger tid med bussen enn med toget og ber de reisende være ekstra oppmerksomme på dette når de planlegger reisen sin. Det må også beregnes tid til overgang mellom buss og tog. På grunn av lengre reisetid med buss, medfører dette også at busser NSB setter opp, kan få en tidligere avgangstid enn det som gjelder for toget.

I forbindelse med avvik i og rundt Oslo benytter vi også Ruter sitt tilbud, som t-bane og ordinære rutebusser, noe som vil gi endret reisemønster og gi ekstra tid til overgang fra NSBs tilbud til buss- og t-banestasjon.

På grunn av trafikksituasjonen i Oslo, er vi også avhengig av å stoppe på egnet holdeplass i sentrum. Denne holdeplassen heter Tollbukaia og ligger ved Børsen rundt 250 meter fra Oslo S. Vi vet at dette gir ulemper for dere som reiser, men det er den beste løsningen for både NSB og kunder for å få til en god trafikkflyt.
----------
Stenger for personbiltrafikk i Østensjøveien 
For å sikre god trafikkflyt når det både er tunnelarbeider og ekstra busser på Bryn som følge av NSBs håndtering av de reisende med t-bane og buss, reguleres trafikken i Østensjøveien i hele perioden, dvs fra uke 26 - 31. Dette innebærer at det er stengt for gjennomgående personbiltrafikk i tidsrommet 06.00 - 19.00. Her finner du flere detaljer om regulering I Østensjøveien

Dette ble også gjort sommeren 2016 og NSB, Ruter og Statens vegvesen har svært gode erfaringer med dette tiltaket.
----------

Politiet regulerer trafikken i Dronning Eufemiasgate I uke 26 og uke 31 mellom kl. 14 - 18.30
Regulering av trafikken ved hjelp av politiet er et svært godt virkemiddel som benyttes ved de store avvikene rundt Oslo S. Politiet bistår NSB på hverdagene den første og siste uken arbeidene pågår.
----------

Hvorfor kjører ikke NSB ekstra til VG-lista?
VG-lista er i år på lørdag 24. juni. Dette er samme dag som avviket starter og det er redusert kapasitet, det vil si færre lokaltog og korte regiontog til og fra Oslo. Det er også buss for tog på flere strekninger. Vi har ingen mulighet til å sette opp ekstra kapasitet av togsett på de togene som kjører eller supplere med busser for stengte strekninger.

----------

Hvorfor stenger Bane NOR og Statens vegvesen samtidig, er ikke dette koordinert?
Bane NOR og Statens vegvesen samarbeider godt og stengingen er koordinert. Samtidig er det ikke mulig å koordinere seg 100 prosent ut av en situasjon hvor stenginger og viktig vedlikeholdsarbeid sammenfaller. 

Både Bane NOR og SVV har omfattende og langvarige prosjekter på gang som tidvis vil pågå samtidig. Ikke minst fordi svært omfattende sporbrudd ikke lar seg gjennomføre på andre tider enn i ferier.
----------
Nå har det vært buss for tog hver eneste helg og sommer de siste årene. Når kan vi forvente at dette blir bedre og togene kjører som de skal?
Vi i NSB er avhengige av at Bane NOR gjør oppgraderinger og bygger nytt for at togene skal få bedre forutsigbarhet og punktlighet. Dessverre berører arbeidene ofte kundene våre. Det gjør at vi i NSB må tilby alternative reisemåter.
----------
Hvordan informerer NSB kundene sine om dette?
For oss er det viktig å kontinuerlig føre en åpen og ærlig dialog med kundene våre. Vi sendte ut informasjon til kundene våre om sommeren første gang i februar 2017, i tillegg ble en pressemelding bredt distribuert. Kommunikasjonen vil tilta inn mot sommeren blant annet via media, e-post, SMS, sosiale medier, NSB-appen og NSB.no.
----------
Kan NSB garantere at det ikke blir kaos?
Vi kan ikke gi noen garantier, men vi gjør vårt beste for å informere i god tid og planlegge for god gjennomføring. 

Vi vet at det alltid tar tid å endre reisevaner, samt komme i gjenge etter ferien.
----------
Kan vi garantere at uke 32 går som normalt?
Uke 32 skal Bane NOR være ferdig med sine arbeider og sommerrutene avsluttes. Vi har stor tro på at trafikken går som vanlig fra denne mandagen. Samtidig er det viktig å huske at enda flere har avsluttet feriene sine og at sommerrutene er avsluttet. Dermed er det ytterligere som reiser morgen og ettermiddag.
----------
Hvor mange busser er det behov for fra Oslo S i løpet av en time?
Helgen 5. og 6. august vil hele Oslo S være stengt og på det meste vil det være mer enn 50 busser i sving i timen ut fra Oslo S.

På hverdagene i rushtiden er det også behov for å kjøre rundt 50 busser fra Oslo S i timen. De som reiser i denne perioden henvises også til t-bane eller rutebuss.

Normalt reiser rundt 30 000 passasjerer inn og ut av Oslo med toget i løpet av et døgn. En buss tar rundt 50 passasjerer. Et fullt dobbeltsett i rushtiden tar rundt 1000 passasjerer. Det er behov for færre busser på andre tider av døgnet.
----------
Er NSB sin app oppdatert med riktig informasjon om rutetider og alternativer til toget?
Det er lagt ut informasjon om avviket i appen og på nsb.no og det jobbes fortløpende med å få på plass og kvalitetssikre alle detaljer.