Signalfeil og når toget ikke går

Ordet 'Signalfeil' dekker ulike problemer med jernbanens infrastruktur. Signalsystemet reagerer på en hel rekke uregelmessigheter ved å gi rødt lys for å unngå at tog kjører i hverandre.

Når systemet gir rødt lys fordi et eller annet har inntruffet, kalles hendelsen 'Signalfeil'. Det signaliseres at alt ikke er som normalt, det er ikke trygt, og signalanlegget gir fra seg rødt lys - man har en 'Signalfeil'. Alt fra en stein i sporvekselen til en sikring som har gått eller løv som har lagt seg i sporet resulterer i at systemet plukker opp dette som en uregelmessighet. Signalanlegget er en flott sikkerhetsanstaltning!

Kilde: Bane NOR