Sist oppdatert:

Stavanger-Moi

I perioden søndag 9. desember 2018 - torsdag 28. februar 2019 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Stavanger-Moi. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Stavanger-Kristiansand/Oslo  |  Oslo/Kristiansand-Stavanger


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

Det er ingen forbindelse til Jåttåvågen for de innstilte togene.
Kunder på strekningen Stavanger - Egersund bes benytte andre tog


no_line Stavanger-Kristiansand/Oslo S

Mandag til torsdag 10-13. desember 2018 og 7. januar - 28. februar 2019
Tog fra Stavanger 06:47 til Oslo S 14:25
Tog fra Stavanger 08:47 til Oslo S 16:25
Tog fra Stavanger 12:48 til Oslo S 20:25
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører 20 minutter tidligere fra Stavanger, og 40 minutter tidligere fra Bryne, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi.
tog Vi kjører tog mellom Moi og Oslo S

Tog fra Stavanger 17:48 til Kristiansand 20:47
tog Vennligst benytt lokaltog fra Stavanger 16:54 til Egersund 18:44. Bytt tog der for regiontog til Kristiansand

Lørdag 15. desember 2018
Tog fra Stavanger 06:47 til Oslo S 14:25
Tog fra Stavanger 08:47 til Oslo S 16:25
Tog fra Stavanger 10:16 til Oslo S 18:25
Tog fra Stavanger 15:33 til Kristiansand 19:24
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører 20 minutter tidligere fra Stavanger, og 40 minutter tidligere fra Bryne, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi.
tog Vi kjører tog mellom Moi og Kristiansand/Oslo S

Lørdager 12., 19. og 26. januar 2019
Tog fra Stavanger 15:33 til Kristiansand 19:24
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører 20 minutter tidligere fra Stavanger, og 40 minutter tidligere fra Bryne, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi.
tog Vi kjører tog mellom Moi og Kristiansand

Søndager 9. og 16. desember 2018 og 13. 20. og 27. januar 2019
Tog fra Stavanger 06:47 til Oslo S 14:25
Tog fra Stavanger 08:47 til Oslo S 16:25
Tog fra Stavanger 10:16 til Oslo S 18:25
buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Moi. Merk: Bussene kjører 20 minutter tidligere fra Stavanger, og 40 minutter tidligere fra Bryne, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi.
tog Vi kjører tog mellom Moi og Oslo S

Togene kjøres som ordinært fra 17. desember 2018 til og med 6. januar 2019-


no_line Oslo S/Kristiansand-Stavanger

Mandag til torsdag 10-13. desember 2018 og 7. januar - 28. februar 2019
Tog fra Oslo S 04:19 til Stavanger 12:05
Tog fra Oslo S 07:25 til Stavanger 15:05
Tog fra Oslo S 09:25 til Stavanger 17:19
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger

Lørdag 15. desember 2018
Tog fra Oslo S 04:19 til Stavanger 12:05
Tog fra Oslo S 07:25 til Stavanger 15:05
Tog fra Oslo S 11:25 til Stavanger 19:35
Tog fra Oslo S 14:25 til Stavanger 22:04
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger

Lørdager 12., 19. og 26. januar 2019
Tog fra Oslo S 07:25 til Stavanger 15:05
Tog fra Oslo S 11:25 til Stavanger 19:35
Tog fra Oslo S 14:25 til Stavanger 22:04
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger

Søndager 9. og 16. desember 2018 og 13. 20. og 27. januar 2019
Tog fra Oslo S 04:19 til Stavanger 12:05
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger

Togene kjøres som ordinært fra 17. desember 2018 til og med 6. januar 2019-


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 19-001