Sist oppdatert:

Lillestrøm-Kongsvinger

I periodene 10-18. desember 2018 og 2. januar-12. april 2019 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Mandag-fredag mellom kl. 08.15 og 14.00 (10.-18. desember 2018 og 2. januar-12. april 2019)
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.

Lørdager, alle tog frem til 12:00

tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.

Unntak: Lørdagene 23. februar, 2. mars og 9. mars 2019
Alle tog innstilt Lillestrøm-Kongsvinger
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.

Søndager
Tog fra Asker 07:39 til Kongsvinger 09:22
Tog fra Asker 09:39 til Kongsvinger 11:22
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.

Unntak: Søndagene 24. februar, 3. mars og 10. mars 2019
Alle tog frem til kl. 17.00 er innstilt Lillestrøm-Kongsvinger.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.


l14 Kongsvinger-Asker

Mandag-fredag mellom kl. 08.00 og 14.00 (10.-18. desember 2018 og 2. januar-12. april 2019)
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Lørdager, alle tog frem til kl. 12:00
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak: Lørdag 23. februar, 2. mars og 9. mars 2019
Alle tog er innstilt Kongsvinger-Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Søndager, alle tog frem til kl. 12.00
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak: Søndagene 24. februar, 3. mars og 10. mars 2019
Alle tog frem til kl. 16.00 er innstilt Kongsvinger-Lillestrøm.
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 19-003