Sist oppdatert:

Kongsvinger-Lillestrøm

I perioden mandag 01. oktober - fredag 08. desember utfører Bane NOR arbeider på strekningen Kongsvinger-Lillestrøm. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker
no_line   Charlottenberg-Oslo S  |  Oslo S-Charlottenberg


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Mandag-fredag mellom kl. 08.15 og 14.00
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.
Merk: Tog fra Asker (06:39) til Kongsvinger (08:22) er også innstilt i perioden 01.-05. oktober.

Lørdag 27. okt, 03. nov, 17. nov, 24. nov, 1. des og 8. des alle tog frem til 12:00
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.

Søndag 28. okt, 04. nov, 18. nov, 25. nov og 2. des alle tog frem til 12.00
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Bussene venter på togene. Bussene går fra bussplattform 15, 16 og/eller 17.


l14 Kongsvinger-Asker

Mandag-fredag mellom kl. 08.00 og 14.00
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute.
Merk: Tog fra Kongsvinger 14:34 til Asker 16:19 er også innstilt i perioden 01.-05. oktober.

Lørdag 27. okt, 03. nov, 17. nov, 24. nov, 1. des og 8. des alle tog frem til 11:00
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute.

Søndag 28. okt, 04. nov, 18. nov, 25. nov og 2. des alle tog frem til 11.00

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-580