Sist oppdatert:

Vedlikehold fra kl 02:00 til kl 04:00

Søndag 10. februar 2019 fra kl. 02:00 til kl 04:00 utfører Bane NOR vedlikehold. Dette medfører ett redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

 Berørte linjer:

l1   Lillestrøm - Spikkestad
R30   Oslo S - Gjøvik
no_line   Stavanger - Egersund  |  Egersund - Stavanger
no_line   Trondheim - Bodø  |  Bodø - Trondheim

 

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre  ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


 

l1 Lillestrøm-Spikkestad

Tog fra Lillestrøm kl. 00.10 til Spikkestad kl. 01.33:
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker.
buss Vi kjører buss mellom Asker og Spikkestad.


 

R30 Oslo S-Gjøvik

Tog fra Oslo S kl. 00.02 til Gjøvik kl. 02.02:
tog Toget kjøres som normalt (ankomst Gjøvik kl 02:02).


 

Stavanger - Egersund

Togene fra Stavanger kl. 00.54 til Egersund kl. 02.05 og fra Stavanger kl 01.54 til Egersund kl 03.05 er innstilt:
 buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Egersund:
1 buss Stavanger - Sandnes sentrum - Egersund
1 buss Stavanger lokalt til Vigrestad
1 buss Stavanger lokalt til Egersund
1 buss Bryne - Nærbø - Varhaug - Vigrestad - Brusand - Ogna - Egersund
1 buss Vigrestad - Brusand - Ogna - Egersund
1 buss Ogna - Sirevåg - Hellvik - Egersund


 

Egersund - Stavanger

Tog fra Egersund kl. 01.20 til Stavanger kl. 02.30 er innstilt:
 buss Vi kjører buss mellom Egersund og Stavanger.
1 buss Egersund - Hellvik - Sirevåg - Ogna
1 buss Egersund - Sandnes sentrum - Stavanger
1 buss Egersund lokalt til Stavanger
1 buss Vigrestad lokalt til Stavanger


 

no_lineTrondheim-Bodø

Tog fra Trondheim lørdag 9.februar kl. 23.40 til Bodø søndag 10.februar kl. 09:16 er innstlt:
buss Vi kjører buss mellom Trondheim og Bodø.
1 buss Trondheim - Bodø
1 buss Mosjøen - Bodø
(bussene er plassregulert til 45stk pr buss)


 

no_line Bodø-Trondheim

Tog fra Bodø lørdag 9.februar kl. 21.10 til Trondheim søndag 10.februar kl. 07:47 er innstilt:
buss Vi kjører buss mellom Bodø og Trondheim.
1 buss Bodø til Trondheim
1 buss Mosjøen til Trondheim
(bussene er plassregulert til 45stk pr buss)

 


 

For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 19-008