Sist oppdatert:

Hele landet

Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet fra søndag 07. april kl. 02:00 til søndag 07. april kl. 04:00. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.