Sist oppdatert:

Stavanger-Egersund og Bodø-Trondheim S

I perioden 02:00-04:00 søndag 2. desember utfører Bane NOR arbeider på datasystemer. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Stavanger S-Egersund  |  Egersund-Stavanger S
no_line   Trondheim S/Rognan-Bodø  |  Bodø-/RognanTrondheim S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Stavanger S-Egersund

Tog fra Stavanger S 00:54 og 01:54

buss Vi kjører buss mellom Stavanger S og Egersund.


no_line Egersund-Stavanger S

Tog fra Egersund 01:20

buss Vi kjører buss mellom Egersund og Stavanger S


no_line Trondheim S/Rognan-Bodø

Tog fra Trondheim S 23:40 og Rognan 01:05

buss Vi kjører buss mellom Trondheim S/Rognan og Bodø


no_line Bodø-Rognan/Trondheim S

Tog fra Bodø 21:10 og 23:55

buss Vi kjører buss mellom Bodø og Rognan/Trondheim S


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-865