Sist oppdatert:

Gjøvik-Eina

I perioden tirsdag 18. desember kl. 18.11 - onsdag 19. desember kl. 06.31 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Gjøvik-Eina. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


R30 Oslo S-Gjøvik

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Eina.
buss Vi kjører buss mellom Eina og Gjøvik.


R30 Gjøvik-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Gjøvik og Eina.
tog Vi kjører tog mellom Eina og Oslo S. Togene venter til bussene har ankommet.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 19-013