Sist oppdatert:

Halden-Ed

I perioden mandag 10 september - lørdag 25 November utfører Bane NOR arbeider på strekningen Halden/Ed. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

r20   Oslo S-Halden (Gøteborg)  |  (Gøteborg) Halden-Oslo S


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


r20 Oslo S-Halden (Gøteborg)

Mandag 1. Oktober - lørdag 25. November

Tog fra Oslo S kl. 18.02 til Gøteborg kl. 22.00

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Halden.
buss Vi kjører buss mellom Halden og Gøteborg. Bussene venter på toget fra Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Ed og Gøteborg. Toget kjører i rute fra Ed og bussene kjører videre til Gøteborg. 


r20 (Gøteborg) Halden-Oslo S

Mandag 1. Oktober - lørdag 25. November

Tog fra Gøteborg kl. 17.55 til Oslo S kl. 21.49

tog Vi kjører tog mellom Gøteborg og Ed.
buss Vi kjører buss mellom Ed og Oslo S. Bussene venter på toget fra Gøteborg.
tog Vi kjører tog mellom Halden og Oslo S. Toget kjører i rute fra Halden og bussene kjører videre til Oslo S. 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-577