Sist oppdatert:

Oslo S

I perioden lørdag 25. mars kl. 21.25 - søndag 26. mars kl. 07.15 utfører Bane NOR arbeider på Oslo S. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

 Berørte linjer:

l1   Spikkestad-Lillestrøm  |  Lillestrøm-Spikkestad
l2   Stabekk-Ski  |  Ski-Stabekk
l12   Kongsberg-Eidsvoll  |  Eidsvoll-Kongsberg
l13   Drammen-Dal  |  Dal-Drammen
l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker
l21   Stabekk-Moss  |  Moss-Stabekk
l22   Skøyen-Mysen (Rakkestad)  |  (Rakkestad) Mysen-Skøyen
L3   Oslo S-Jaren  |  Jaren-Oslo S
r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien
r20   Oslo S-Halden (Gøteborg)  |  (Gøteborg) Halden-Oslo S
R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S
no_line   Oslo S-Bergen  |  Bergen-Oslo S
no_line   Trondheim S-Oslo S

Merk:

  • Tøyen: Stasjonen dekkes ikke med alternativ transport 

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel


 

l1 Spikkestad-Lillestrøm

tog Vi kjører tog mellom Spikkestad og Skøyen
tog Vi kjører tog mellom Bryn og Lillestrøm. Togene kjøres i rute fra Bryn.
buss Vi kjører direktebuss fra Skøyen til Bryn hver halvtime fra og med kl. 21.40 til og med kl. 01.10.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Skøyen kl. 00:15, 00:35, 00:45 og 00:55 til Oslo S(Jernbanetorget).
Passasjerer fra Nationaltheatret/Oslo S til Bryn-Lillestrøm henvises til T-bane fra Nationaltheatret/Oslo S(Jernbanetorget) til Bryn(Brynseng).

Merk: Tog fra Spikkestad kl. 00.14 til Lillestrøm kl. 01.40: Toget venter på Bryn buss fra Skøyen. 


 

l1 Lillestrøm-Spikkestad

tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Bryn
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Spikkestad. Togene kjører i rute fra Skøyen.
buss Vi kjører direktebuss fra Bryn til Skøyen hver halvtime fra og med kl. 21.40 til og med kl. 01.10.
Passasjerer til Oslo S og Nationaltheatret henvises til T-bane fra Bryn(Brynseng)
Passasjerer fra Oslo S/Nationaltheatret til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk).
Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Jernbanetorget kl. 00:31, 00:55 og 01:05 til Skøyen

Merk:
Tog fra Lillestrøm kl. 00.10 til Drammen kl. 01.33: Toget venter på Skøyen buss fra Bryn.
Tog fra Lillestrøm kl. 00.40 til Drammen kl. 02.00: Toget venter på Skøyen buss fra Bryn.


 

l2 Stabekk-Ski

tog Vi kjører tog mellom Ljan og Ski
Passasjerer henvises til Linje L1 mellom Stabekk og Oslo S
Passasjerer til Nordstrand, Ljan, Hauketo, Holmlia, Rosenholm og Kolbotn henvises til Ruter.
Passasjerer til øvrige stasjoner henvises til Ruter til Hauketo for overgang til tog.


 

l2 Ski-Stabekk

tog Vi kjører tog mellom Ski og Ljan.
Merk: Passasjerer fra Kolbotn, Rosenholm, Holmlia, Hauketo, Ljan og Nordstrand til Oslo S henvises til Ruter.
Passasjerer fra Ski-Solbråtan til Oslo S-Stabekk må bytte til Ruter på Hauketo. 
Passasjerer henvises til Linje L1 mellom Oslo S og Stabekk


 

l12 Kongsberg-Eidsvoll

Lørdag 25. mars

tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Skøyen
tog Vi kjører tog mellom Bryn og Eidsvoll.
buss Vi kjører direktebuss fra Skøyen til Bryn hver halvtime fra og med kl. 21.40 til og med kl. 01.10.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Skøyen kl. 00:15, 00:35, 00:45 og 00:55 til Oslo S. (Jernbanetorget).
Passasjerer fra Nationaltheatret/Oslo S til Bryn-Eidsvoll henvises til T-bane fra Nationaltheatret/Oslo S (Jernbanetorget) til Bryn. (Brynseng).

Søndag 26. mars

Tog fra Kongsberg kl. 05.34 til Eidsvoll kl. 07.29
tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Skøyen
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Toget kjøres i rute fra Lillestrøm.
buss Vi kjører buss fra Skøyen og Oslo S til Eidsvoll. Bussene stopper kun for avstigning.
Merk: Passasjerer henvises til Linje L1 mellom Skøyen og Oslo S.


 

l12 Eidsvoll-Kongsberg

Lørdag 25. mars

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Bryn
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Kongsberg. Togene kjører i rute fra Skøyen.
buss Vi kjører direktebuss fra Bryn kl. 22.25, 23.25 og 00.25 til Skøyen.
buss Vi kjører buss fra Skøyen kl. 22.40, 23.40 og 00.40 til Kongsberg. Merk: Passasjerer til strekningen Lysaker-Drammen henvises til andre tog.
Passasjerer til Oslo S og Nationaltheatret henvises til T-bane fra Bryn. (Brynseng)
Passasjerer fra Oslo S/Nationaltheatret til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk). Ruters linje 31 stopper ved Jernbanetorget foran Oslo S.

Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Jernbanetorget kl. 00:31, 00:55 og 01:05 til Skøyen.

Søndag 26. mars

Tog fra Eidsvoll kl. 06.31 til Kongsberg kl. 08.25
tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Lillestrøm
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Kongsberg. Toget kjøres i rute fra Skøyen.
buss Vi kjører buss fra Lillestrøm og Oslo S og mot Kongsberg. Bussene stopper kun for avstigning.
Passasjerer til Nationaltheatret henvises til T-bane fra Oslo S(Jernbanetorget)
Passasjerer Nationaltheatret til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk).


 

l13 Drammen-Dal

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Skøyen
tog Vi kjører tog mellom Bryn og Dal. Togene kjører i rute fra Bryn.
buss Vi kjører direktebuss fra Skøyen til Bryn hver halvtime fra og med kl. 21.40 til og med kl. 01.10.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Skøyen kl. 00:15, 00:35, 00:45 og 00:55 til Oslo S(Jernbanetorget).
Passasjerer fra Nationaltheatret/Oslo S til Bryn-Dal henvises til T-bane fra Nationaltheatret/Oslo S(Jernbanetorget) til Bryn(Brynseng).


 

l13 Dal-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Dal og Bryn
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Drammen. Togene kjører i rute fra Skøyen.
buss Vi kjører direktebuss fra Bryn til Skøyen hver halvtime fra og med kl. 21.40 til og med kl. 01.10.
Passasjerer til Oslo S og Nationaltheatret henvises til T-bane fra Bryn(Brynseng)
Passasjerer fra Oslo S/Nationaltheatret til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk). Ruters linje 31 stopper ved Jernbanetorget foran Oslo S.

Merk: Ruter kjører ekstra bussavganger fra Jernbanetorget kl. 00:31, 00:55 og 01:05 til Skøyen


 

l14 Asker-Kongsvinger

Passasjerer henvises til andre tog mellom Asker og Skøyen.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Passasjerer fra Nationaltheatret henvises til T-bane til Oslo S (Jernbanetorget).
buss Vi kjører buss fra Skøyen og Oslo S direkte til Fetsund. Merk: Bussene kjører 30 minutter før ordinær rutetid.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Togene kjører i rute fra Lillestrøm til Fetsund hvor togene venter på buss fra Skøyen og Oslo S. 


 

l14 Kongsvinger-Asker

tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Lillestrøm
Merk: Passasjerer til Oslo S-Asker må bytte til buss på Fetsund.
buss Vi kjører buss fra Fetsund direkte til Oslo S og Skøyen. Bussene venter på togene fra Kongsvinger.
Passasjerer henvises til andre tog mellom Skøyen og Asker.


 

l21 Stabekk-Moss

Passasjerer fra Stabekk og Lysaker henvises til andre tog til Skøyen.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk).
Passasjerer fra Nationaltheatret henvises til T-bane til Oslo S. (Jernbanetorget).
Passasjerer til Holmlia henvises til Ruter.
buss Vi kjører buss fra Oslo S direkte til Ski. Merk: Bussene kjører 10 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Ski.
tog Vi kjører tog mellom Ski og Moss.


 

l21 Moss-Stabekk

tog Vi kjører tog mellom Moss og Ski
buss Vi kjører buss fra Ski direkte til Oslo S. Bussene venter på togene fra Moss.
Passasjerer til/fra Holmlia henvises til neste tog fra Ski eller alternativt  Ruter.
Passasjerer til Nationaltheatret henvises til T-bane fra Oslo S(Jernbanetorget)
Passasjerer til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk). Ruters linje 31 stopper ved Jernbanetorget foran Oslo S.
Passasjerer henvises til andre tog mellom Skøyen og Stabekk.


 

l22 Skøyen-Mysen (Rakkestad)

buss Vi kjører buss fra Oslo S direkte til Ski. Merk: Bussene kjører 10 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøres i rute fra Ski.
tog Vi kjører tog mellom Kolbotn og Mysen. Toget kjører i rute fra Kolbotn til Ski hvor toget venter på busser fra Oslo S.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13. (trikk)
Passasjerer fra Nationaltheatret henvises til T-bane til Oslo S. (Jernbanetorget)
Passasjerer til Kolbotn henvises til Ruter.


 

l22 (Rakkestad) Mysen-Skøyen

tog Vi kjører tog mellom Mysen og Kolbotn
Merk: Passasjerer til Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen må bytte til buss i Ski
Passasjerer fra Kolbotn henvises til Ruter.
buss Vi kjører buss mellom Ski og Oslo S. Bussene venter på togene fra Mysen.
Passasjerer til Nationaltheatret henvises til T-bane fra Oslo S (Jernbanetorget).
Passasjerer til Skøyen henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk). Ruters linje 31 stopper ved Jernbanetorget foran Oslo S.


 

L3 Oslo S-Jaren

Lørdag 25. mars

Tog fra Oslo S kl. 21.42 til Jaren kl. 23.05
Tog fra Oslo S kl. 23.02 til Jaren kl. 00.18
Passasjerer fra Oslo S henvises til T-bane til Grefsen (Storo)
Merk: Tøyen dekkes ikke med alternativ transport
tog Vi kjører tog mellom Grefsen og Jaren. Togene har fått ny avgangstid og kjører 10 minutter etter ordinær rutetid fra Grefsen.

 


 

L3 Jaren-Oslo S

Lørdag 25. mars

Tog fra Jaren kl. 21.20 til Oslo S 22.48
tog Vi kjører tog mellom Jaren og Grefsen
Merk: Passasjerer henvises til T-bane mellom Grefsen (Storo) og Oslo S (Jernbanetorget)

Søndag 26. mars

Tog fra Jaren kl. 05.28 til Oslo S kl. 06.48
tog Vi kjører tog mellom Jaren og Grefsen
Merk: Passasjerer henvises til T-bane mellom Grefsen (Storo) og Oslo S (Jernbanetorget)


 

r10 Drammen-Lillehammer

tog Vi kjører tog mellom Drammen og Skøyen.
buss Vi kjører buss fra Skøyen og Oslo S direkte til Oslo Lufthavn og Eidsvoll.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Passasjerer til Lillestrøm henvises til buss fra Skøyen til Bryn og lokaltog videre til Lillestrøm.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Lillehammer. Togene kjører i rute fra Lillestrøm. På Eidsvoll venter togene på direktebuss fra Skøyen og Oslo S.

Togene stopper ekstra på Eidsvoll Verk.


 

r10 Lillehammer-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Lillestrøm.
Merk: Passasjerer til Oslo S-Drammen må bytte til buss på Eidsvoll.
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Oslo S/Skøyen. Bussene venter på togene fra Lillehammer.
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Drammen. Togene kjører i rute fra Skøyen. Passasjerene henvises til neste tog. 

Togene stopper ekstra på Eidsvoll Verk.


 

R11 Skien-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Skien/Larvik og Skøyen
buss Vi kjører buss fra Skøyen og Oslo S til Oslo Lufthavn, Eidsvoll Verk og Eidsvoll.
Passasjerer til Nationaltheatret og Oslo S henvises til Ruters linje 31 (buss) eller linje 13 (trikk)
Passasjerer til Lillestrøm henvises til direktebuss fra Skøyen til Bryn og lokaltog videre til Lillestrøm.
Passasjerer fra Lillestrøm henvises til andre tog.


 

R11 Eidsvoll-Skien

tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Skien. Togene kjører i rute fra Skøyen.
buss Vi kjører buss fra Eidsvoll via Eidsvoll Verk, Oslo Lufthavn og Skøyen til Skien. Bussen stopper kun for avstigning etter Eidsvoll Verk.
Merk: Passasjerer til Lillestrøm henvises til andre tog.
Passasjerer fra Lillestrøm henvises til lokaltog til Bryn for overgang til T-bane til Oslo S(Jernbanetorget) / Nationaltheatret, eller direktebuss til Skøyen.
buss Vi kjører buss fra Oslo Lufthavn direkte til Oslo S og Skøyen.


 

 

r20 Oslo S-Halden (Gøteborg)

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Vestby.
tog Vi kjører tog mellom Ski og Halden. Togene kjører i rute fra Ski til Vestby hvor togene venter på buss fra Oslo S.


 

r20 (Gøteborg) Halden-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Halden og Ski.
Merk: Passasjerer til Oslo S må bytte til buss på Vestby. 
buss Vi kjører buss mellom Vestby og Oslo S. Bussene venter på togene fra Halden.


 

R30 Oslo S-Gjøvik

Lørdag 25. mars og natt til søndag 26. mars

Tog fra Oslo S kl. 23.02 til Gjøvik kl. 01.02
Tog fra Oslo S kl. 00.02 til Gjøvik kl. 02.02
Passasjerer fra Oslo S henvises til T-bane til Grefsen (Storo)
Merk: Tøyen dekkes ikke med alternativ transport
tog Vi kjører tog mellom Grefsen og Gjøvik. Togene har fått ny avgangstid og kjører 10 minutter etter ordinær rutetid fra Grefsen.

Søndag 26. mars

Tog fra Oslo S kl. 07.02 til Gjøvik kl. 09.00
Passasjerer fra Oslo S henvises til T-bane til Grefsen (Storo)
Merk: Tøyen dekkes ikke med alternativ transport
tog Vi kjører tog mellom Grefsen og Gjøvik. Togene har fått ny avgangstid og kjører 15 minutter etter ordinær rutetid fra Grefsen.


 

R30 Gjøvik-Oslo S

Lørdag 25. mars

Tog fra Gjøvik kl. 19.32 til Oslo S kl. 21.30
Tog fra Gjøvik kl. 21.31 til Oslo S kl. 23.28
tog Vi kjører tog mellom Gjøvik og Grefsen
Merk: Passasjerer henvises til T-bane mellom Grefsen (Storo) og Oslo S (Jernbanetorget)
 


  

no_line Oslo S-Bergen

Søndag 26. mars

Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Bergen kl. 14.59
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Hønefoss.
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Bergen. Toget kjører i rute fra Drammen til Hønefoss hvor toget venter på buss fra Oslo S. 


 

no_line Bergen-Oslo S

Lørdag 25. mars

Tog fra Bergen kl. 15.59 til Oslo S kl. 22.35
tog Vi kjører tog mellom Bergen og Drammen.
Merk: Passasjerer til Asker, Sandvika og Oslo S må bytte til buss på Hønefoss.
buss Vi kjører buss mellom Hønefoss og Oslo S. Bussene venter på toget fra Bergen. 


 

no_lineTrondheim-Oslo S

Lørdag 25. mars

Tog fra Trondheim kl. 15.30 til Oslo S kl. 22.04
tog Vi kjører tog mellom Trondheim S og Lillestrøm
buss Vi kjører buss mellom Eidsvoll og Oslo S.


 

 

For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-022