Oslo S-Asker-Drammen

I perioden lørdag 20.mai kl.04:00 til mandag 22.mai kl.03:30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Asker-Drammen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l12   Kongsberg-Eidsvoll  |  Eidsvoll-Kongsberg
l13   Drammen-Dal  |  Dal-Drammen
r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien
no_line   Oslo S-Bergen  |  Bergen-Oslo S
no_line   Oslo S-Kristiansand/Stavanger S  |  Stavanger S/Kristiansand-Oslo S

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel
 


l12 Kongsberg-Eidsvoll

buss Vi kjører buss mellom Kongsberg og Asker.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Eidsvoll

Merk:
Tog fra Kongsberg kl. 22.34 til Eidsvoll kl. 00.29:
Gjelder for passasjerer som ankommer Asker forsinket med buss: Vi kjører buss etter ordinær avgangstid fra Asker. Bussen kjører Asker - Oslo Lufthavn - Eidsvoll Verk - Eidsvoll.


l12 Eidsvoll-Kongsberg

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Kongsberg.


l13 Drammen-Dal

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Asker.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Dal. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Drammen kl. 00.05 til Eidsvoll kl. 01.36:
Gjelder for passasjerer som ankommer Asker forsinket med buss: Vi kjører buss Asker - Leirsund - Frogner - Lindeberg - Kløfta - Jessheim - Nordby - Hauerseter - Dal - Eidsvoll.


l13 Dal-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Dal og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen.


r10 Drammen-Lillehammer

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Asker.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillehammer. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Drammen kl. 22.57 til Lillehammer kl. 01.36
Toget venter i Asker på buss fra Drammen 


 

r10 Lillehammer-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen.


R11 Skien-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Skien/Larvik og Holmestrand.
buss Vi kjører buss mellom Holmestrand og Oslo S.
Merk: Passasjerer som skal til strekningen Asker-Eidsvoll må bytte til buss i Tønsberg.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Eidsvoll.

 


R11 Eidsvoll-Skien

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Oslo S
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Tønsberg.
tog Vi kjører tog mellom Holmestrand og Skienno_line Oslo S-Bergen

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Bergen
Merk: Togene har fått endret kjøretrase og stopper ikke på Sandvika, Asker, Drammen, Hokksund eller Vikersund.
buss Vi kjører buss mellom Sandvika og Hønefoss.


no_line Bergen-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Bergen og Oslo S.
Merk: Toget har endret kjøretrase mellom Hønefoss og Oslo S, og stopper ikke på Vikersund, Hokksund, Drammen, Asker eller Sandvika.
buss Vi kjører buss mellom Hønefoss og Sandvika. Bussene venter på togene fra Bergen.


no_line Oslo S-Kristiansand/Stavanger S

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Kongsberg.
tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Kristiansand/Stavanger S. Togene venter på buss fra Oslo S.


no_line Stavanger S/Kristiansand-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Stavanger S/Kristiansand og Kongsberg.
buss Vi kjører buss mellom Kongsberg og Oslo S. Bussene venter på togene fra Stavanger S/Kristiansand.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-045