Sist oppdatert:

Moi-Stavanger

I perioden søndag 18. juni kl. 03:00 til lørdag 12. august kl. 18:00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Moi-Stavanger. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning

Berørte linjer:


 no_line  Oslo S-Kristiansand-Stavanger S  |  Stavanger S-Kristiansand-Oslo
no_line   Stavanger S-Egersund  |  Egersund-Stavanger S

Merk:

  • Buss for tog mellom Sandnes og Stavanger dekkes av lokale busser (Kolumbus)
  • Sandnes dekkes ikke med alternativ transport.
    Kunder bes benytte buss fra Sandnes Sentrum.
  • Mandag - Fredag er toget fra Nærbø 07:11 til Stavanger 07:50 innstilt uten alternativ transport.
    Kunder bes benytte buss for andre lokaltog.

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel

 


no_line Oslo S-Kristiansand-Stavanger S

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moi
buss Vi kjører buss mellom Moi og Stavanger S.
Bussene venter på togene fra Oslo S


no_line Stavanger S-Kristiansand-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Stavanger S og Moi.
Merk: Bussene kjører 20 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Moi
tog Vi kjører tog mellom Moi og Oslo S 


no_line Stavanger S-Egersund

buss Vi kjører buss mellom Stavanger og Egersund. 
Merk: Bussene kjører direkte Stavanger S-Sandnes Sentrum,(E39), og passajerer som skal lokalt henvises til Kolumbus

Unntak:
Buss fra Stavanger S kl. 14.24 til Egersund kl. 15.34
Buss fra Stavanger S kl. 14.54 til Egersund kl. 16.04
Buss fra Stavanger S kl. 15.24 til Egersund kl. 16.34
buss Vi kjører buss fra Stavanger S via Paradis og Sandnes Sentrum til Egersund. Merk at bussen kan bruke noe lengre tid enn toget.

 


no_line Egersund-Stavanger S

buss Vi kjører buss mellom Egersund og Stavanger S.
Merk: På strekningen Sandnes Sentrum-Stavanger S kjører bussen direkte og passasjerer som skal til lokalstasjoner henvises til Kolumbus

Unntak:
Buss fra Egersund kl. 05.51 (fra Sandnes Sentrum kl. 06.44) til Stavanger S. kl. 07.00
Buss fra Egersund kl. 06.21 (fra Sandnes Sentrum kl. 07.14) til Stavanger S. kl. 07.30
Buss fra Egersund kl. 06.50 (fra Sandnes Sentrum kl. 07.44) til Stavanger S. kl. 08.00
buss Vi kjører buss mellom Egersund via Gausel og Stavanger S . Merk at bussen kan bruke noe lengre tid enn toget.

Unntak: Gjelder mandag-fredag
Tog fra Nærbø kl. 07:11 til Stavanger kl. 07:50
Toget er innstilt uten alternative transport. Kundene bes benytte buss for andre lokaltog.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-018