Sist oppdatert:

Trønderbanen

I perioden tirsdag 27. juni - onsdag 16. august utfører Bane NOR arbeider på strekningen Trondheim-Kvål. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 no_line  Lundamo/Melhus Skysstasjon-Steinkjer   |  Steinkjer-Melhus Skysstasjon/Lundamo
no_line   Heimdal-Trondheim    
no_line   Storlien-Heimdal

Merk:

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da bussene normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Lundamo/Melhus Skysstasjon - Steinkjer

Mandag-onsdag fra 27. juni - 12. juli
Tog fra Lundamo kl 10:26, 12:26 og tog fra Melhus Skysstasjon kl 11:42:
 buss Vi kjører buss mellom Lundamo / Melhus Skysstasjon og Trondheim. Toget venter på bussene i Trondheim.
 tog Vi kjører tog mellom Marienborg og Steinkjer

 Tog fra Melhus Skysstasjon 14:39:
 buss Vi kjører buss mellom Melhus Skysstasjon og Trondheim. Toget venter på bussen i Trondheim.
 tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer

Mandag-onsdag 17. juli - 9. august
Tog fra Lundamo kl 10:26, 12:26 og tog fra Melhus Skysstasjon kl 11:42:
 buss Vi kjører buss mellom Lundamo / Melhus Skysstasjon og Heimdal. Toget venter på bussene på Heimdal.
 tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer

Mandag-onsdag 14. august - 16. august
Tog fra Lundamo kl 09:26, 10:26, 12:26 og 13:23 og tog fra Melhus Skysstasjon kl 11:42 og 14:39:
 buss Vi kjører buss mellom Lundamo / Melhus Skysstasjon og Heimdal. Toget venter på bussene på Heimdal.
 tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer

Merk: Alle andre avganger går som normalt.


 

no_line Steinkjer-Melhus Skysstasjon/Lundamo

Mandag-onsdag  fra 27. juni - 12. juli
Tog fra Steinkjer kl 07:28, 08:28, 09:28 og 11:28:
tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Marienborg
buss Vi kjører buss mellom Marienborg og Melhus Skysstasjon/Lundamo. Bussene venter på togene fra Steinkjer.

Mandag-onsdag 17. juli - 9. august
Tog fra Steinkjer kl 07:28, 08:28, 09:28 og 11:28:
tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Heimdal
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Melhus Skysstasjon/Lundamo. Bussene venter på togene fra Steinkjer.

Mandag - onsdag 14. august - 16. august
Tog fra Steinkjer kl 07:28, 08:28, 09:28, 10:28 og 11:28:
tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Heimdal
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Melhus Skysstasjon/Lundamo. Bussene venter på togene fra Steinkjer.

Merk: Alle andre avganger går som normalt.


no_line Heimdal-Trondheim

Mandag - Onsdag fra 27. juni - 12. juli

Tog fra Heimdal 11:36:
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Trondheim.

Merk: Alle andre avganger går som normalt.


no_line Storlien-Heimdal

Mandag-onsdag 27. juni - 26. juli
Tog fra Storlien kl 09:28
tog Vi kjører tog mellom Storlien og Trondheim
buss Vi kjører buss mellom Trondheim og Heimdal. Bussene venter på togene fra Storlien.

Merk: Alle andre avganger går som normalt.


 

For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-004