Sommeren 2017 - arbeider på Oslo S

Fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på og rundt Oslo S. Bane NORs arbeider er omfattende og de må jobbe sammenhengende fra 24. juni – til og med 6. august.

Arbeidene innebærer at Østfoldbanen er stengt seks uker i sommer.
I tillegg er NSBs øvrige tilbud for lokaltog og korte regiontog på store deler av Østlandet sterkt redusert hele perioden.
Dette innebærer færre avganger retning Skøyen, Asker og Drammen. Deter også færre avganger mot Eidsvoll, Kongsvinger og Dal.

På denne siden finner du informasjon om reisealternativer og en oversikt over spørsmål og svar knyttet til arbeidene og NSBs tilbud.

For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.