Sist oppdatert:

Skøyen-Drammen

I perioden lørdag 11. februar kl. 21.35 - søndag 12. februar kl. 07.20 utfører Bane NOR AS arbeider på strekningen Skøyen-Drammen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l1   Spikkestad-Lillestrøm  |  Lillestrøm-Spikkestad
l12   Kongsberg-Eidsvoll  |  Eidsvoll-Kongsberg
l13   Drammen-Dal  |  Dal-Drammen
l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker
r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien
no_line   Oslo S-Bergen  |  Bergen-Oslo S

 

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da bussene normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel


l1 Spikkestad-Lillestrøm

buss  Vi kjører buss mellom Spikkestad-Asker og Asker-Skøyen. Bussene mellom Spikkestad og Asker kjører i togenes rute. Bussene mellom Asker og Skøyen kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog  Vi kjører tog mellom Skøyen og Lillestrøm.
Merk! Passasjerer på strekningen Høn-Slependen og Blommenholm-Lysaker henvises til Ruters kollektiv tilbud.


l1 Lillestrøm-Spikkestad

tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Skøyen.
buss Vi kjører buss mellom Skøyen-Asker og AskerSpikkestad. Bussenemellom Skøyen og Asker kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider. Bussene mellom Asker og Spikkestad kjører i togenes rute.
Merk! Passasjerer på strekningen Lysaker-Blommenholm og Slependen-Høn  henvises til Ruters kollektiv tilbud.

Tog fra Lillestrøm kl. 00.40 til Drammen kl. 02.00:
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Skøyen.
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.


l12 Kongsberg-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Drammen.
buss Vi kjører buss mellom Drammen og Skøyen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Eidsvoll.


l12 Eidsvoll-Kongsberg

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Skøyen.
buss Vi kjører buss mellom Skøyen og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Kongsberg. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst.
buss Vi kjører buss mellom Drammen og Kongsberg for passasjerer som ankommer forsinket med buss til Drammen. Bussene kjører 30 minutter etter togets rute.


l13 Drammen-Dal

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Skøyen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Dal. Togene kjører I rute, og for siste avgang fortsetter bussene mot Leirsund-Dal/Eidsvoll for avstigning.


l13 Dal-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Dal og Skøyen.
buss Vi kjører buss mellom Skøyen og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.

 


l14 Asker-Kongsvinger

buss Vi kjører buss mellom Asker og Skøyen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Kongsvinger.  Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst.


l14 Kongsvinger-Asker

tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Skøyen.
buss Vi kjører buss mellom Skøyen og Asker. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.


r10 Drammen-Lillehammer

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Oslo S. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Lillehammer. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Merk:
Tog fra Oslo S 23:34 venter på Oslo S til bussene fra Drammen har ankommet.

Buss for tog fra Oslo S 07:34 fortsetter mot Lillehammer for avstigning.

 


r10 Lillehammer-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Oslo S.
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.

 


R11 Skien-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Skien og Drammen.
buss Vi kjører buss mellom Drammen og Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Eidsvoll.


R11 Eidsvoll-Skien

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Oslo S.
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Tønsberg.
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Skien. Togene kjører i rute fra Drammen, og venter på bussene fra Oslo S i Tønsberg.


no_line Oslo S-Bergen

Togene kjører som normalt.


no_line Bergen-Oslo S

Tog fra Bergen 15:59 til Oslo S 22:35

tog Vi kjører tog mellom Bergen og Oslo S. Toget har endret kjøretrase mellom Hønefoss og Oslo S, og stopper ikke på Vikersund, Hokksund, Drammen, Asker eller Sandvika.
buss Vi kjører buss mellom Hønefoss og Sandvika .

Andre tog kjører som normalt.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-007