Sist oppdatert:

Skien-Tønsberg

I perioden lørdag 28. april kl. 02.05 - mandag 30. april kl. 03.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Skien-Tønsberg. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

 


R11 Skien-Eidsvoll

Lørdag-søndag

buss Vi kjører buss mellom Skien og Tønsberg. Merk: Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.
tog Vi kjører tog mellom Tønsberg og Eidsvoll
 


R11 Eidsvoll-Skien

Lørdag-søndag

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Tønsberg
buss Vi kjører buss mellom Tønsberg og Skien. Bussene venter på togene fra Eidsvoll.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-016