Sist oppdatert:

Ski-Mysen

Mandag-fredag kl. 08.45-13.45 i perioden 24. april til 28. april utfører Bane NOR arbeider på strekningen Ski-Mysen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l22   Skøyen-Mysen (Rakkestad)  |  (Rakkestad) Mysen-Skøyen

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da bussene normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog.


l22 Skøyen-Mysen (Rakkestad)

Mandag til fredag mellom kl 08.45 og kl. 13.45

tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Ski
buss Vi kjører buss mellom Ski og Mysen. Bussene venter på togene fra Skøyen.


l22 (Rakkestad) Mysen-Skøyen

Mandag til fredag mellom kl 08.45 og kl. 13.45

buss Vi kjører buss mellom Mysen og Ski.
tog Vi kjører tog mellom Ski og Skøyen. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Bussene kjører videre for avstigning mot Oslo S.


Du må regne med at det kan bli forsinkelser. 
For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-032