Sist oppdatert:

Ski-Mysen

I perioden mandag 9. april - fredag 13. april utfører Bane NOR arbeider på strekningen Ski-Mysen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l22   Skøyen-Mysen  |  Mysen-Skøyen

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l22 Skøyen-Mysen

Mandag-tirsdag mellom kl. 21.50 og 05.50
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Ski.
buss Vi kjører buss mellom Ski og Mysen. Bussene venter på togene fra Skøyen

Tirsdag-fredag mellom kl. 22.50 og 04.50
tog Vi kjører tog mellom Skøyen og Ski.
buss Vi kjører buss mellom Ski og Mysen. Bussene venter på togene fra Skøyen.


l22 Mysen-Skøyen

Mandag-tirsdag mellom kl. 21.50 og 05.50
buss Vi kjører buss mellom Mysen og Ski. 
tog Vi kjører tog mellom Ski og Skøyen. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog

Unntak:
Tog fra Mysen kl. 22.54 til Skøyen kl. 00.09: Toget kjører i rute fra Ski og bussene kjører vider mot Oslo S. Passasjerer henvises til andre tog mellom Oslo S og Skøyen.


Tirsdag-fredag mellom kl. 22.50 og 04.50
buss Vi kjører buss mellom Mysen og Ski. 
tog Vi kjører tog mellom Ski og Skøyen. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog

Unntak:

Tog fra Mysen kl. 22.54 til Skøyen kl. 00.09: Toget kjører i rute fra Ski og bussene kjører vider mot Oslo S.
Passasjerer henvises til andre tog mellom Oslo S og Skøyen.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-011