Sist oppdatert:

Sandefjord-Skien

I perioden lørdag 21. april kl. 02:05 - mandag 23. april kl. 03:30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Sandefjord-Skien. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


R11 Skien-Eidsvoll

buss Vi kjører buss mellom Skien og Stokke.
tog Vi kjører tog mellom Sandefjord og Eidsvoll. Passasjerer fra buss får omstigning til tog i Stokke.

Merk: Bussen kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.


R11 Eidsvoll-Skien

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Sandefjord. Passasjerer mot Larvik-Skien får omstigning til buss i Stokke.
buss Vi kjører buss mellom Stokke og Skien.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-015