Sist oppdatert:

Roa-Jaren-Gjøvik

I perioden mandag 4. september kl. 08.40 - fredag 15. september kl. 15.20 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Roa-Jaren-Gjøvik. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

L3   Oslo S-Jaren  |  Jaren-Oslo S
R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel
 


L3 Oslo S-Jaren

Mandag 4. september - fredag 8. september mellom kl. 08.40 og 14.40

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Roa
buss Vi kjører buss mellom Roa og Jaren. Bussene venter på togene fra Oslo S.


L3 Jaren-Oslo S

Mandag 4. september - fredag 8. september mellom kl. 08.40 og 14.40

buss Vi kjører buss mellom Jaren og Roa. 
tog Vi kjører tog mellom Roa og Oslo S. Togene venter på buss fra Jaren. 


R30 Oslo S-Gjøvik

Mandag 4. september - fredag 8. september mellom kl. 09.00 og 15.20

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Roa.
buss Vi kjører buss mellom Roa og Gjøvik. Bussene venter på togene fra Oslo S.

Mandag 11. september - fredag 15. september mellom kl. 09.00 og 15.20

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Jaren.
buss Vi kjører buss mellom Jaren og Gjøvik. Bussene venter på togene fra Oslo S.


R30 Gjøvik-Oslo S

Mandag 4. september - fredag 8. september mellom kl. 09.00 og 15.20

buss Vi kjører buss mellom Gjøvik og Roa.
tog Vi kjører tog mellom Roa og Oslo S. Togene venter på buss fra Gjøvik.

Mandag 11. september - fredag 15. september mellom kl. 09.00 og 15.20

buss Vi kjører buss mellom Gjøvik og Jaren.
tog Vi kjører tog mellom Jaren og Oslo S. Togene venter på buss fra Gjøvik. 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-080