Sist oppdatert:

Oslo S-Roa

Lørdag 29. September og søndag 30. September utfører Bane NOR arbeider på strekningen Oslo S-Roa. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

L3   Oslo S-Jaren  |  Jaren-Oslo S
R30   Oslo S-Gjøvik  |  Gjøvik-Oslo S
 


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


L3 Oslo S-Jaren

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Jaren.


L3 Jaren-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Jaren og Oslo S.


R30 Oslo S-Gjøvik

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Roa.
tog Vi kjører tog mellom Roa og Gjøvik. Togene har fått endret avgangstid og kjører fra Roa kl. xx:33 (ca. 30 minutter etter ordinær rute).


R30 Gjøvik-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Gjøvik og Roa
buss Vi kjører buss mellom Roa og Oslo S. Bussene venter på togene fra Gjøvik.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-638