Sist oppdatert:

Oslo S-Asker-Drammen

I perioden lørdag 18. februar kl. 04.00 - mandag 20. februar kl. 03.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Asker-Drammen. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l1   Lillestrøm-Spikkestad
l12   Kongsberg-Eidsvoll  |  Eidsvoll-Kongsberg
l13   Drammen-Dal  |  Dal-Drammen
r10   Drammen-Lillehammer  |  Lillehammer-Drammen  
R11   Skien-Eidsvoll   |  Eidsvoll-Skien
no_line   Oslo S-Bergen  |  Bergen-Oslo S
no_line   Oslo S-Kristiansand/Stavanger S  |  Stavanger S/Kristiansand-Oslo S

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje og sykkel om bord i buss er de samme som for tog:
Regler for bagasje
Regler for sykkel
 


l1 Lillestrøm-Spikkestad

Tog fra Lillestrøm kl. 00.40 til Drammen kl. 02.00
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen.


l12 Kongsberg-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Kongsberg og Drammen
buss Vi kjører buss mellom Drammen og Asker. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Eidsvoll. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Kongsberg kl. 22.34 til Eidsvoll kl. 00.29:
Gjelder for passasjerer som ankommer Asker forsinket med buss: Vi kjører buss 15 minutter etter ordinær avgangstid fra Asker. Bussen kjører Asker - Oslo Lufthavn - Eidsvoll Verk - Eidsvoll.
Passasjerer som skal til Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S eller Lillestrøm henvises til andre tog. 


l12 Eidsvoll-Kongsberg

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Kongsberg. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst.
Merk: Gjelder for passasjerer som ankommer Drammen forsinket med buss fra Asker: Vi kjører buss fra Drammen 30 minutter etter ordinær avgangstid mot Kongsberg. Bussen stopper kun for avstigning.


l13 Drammen-Dal

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Asker. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Dal. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Drammen kl. 00.05 til Eidsvoll kl. 01.36:
Gjelder for passasjerer som ankommer Asker forsinket med buss: Vi kjører buss 15 minutter etter ordinær avgangstid fra Asker. Bussen kjører Asker - Leirsund - Frogner - Lindeberg - Kløfta - Jessheim - Nordby - Hauerseter - Dal - Eidsvoll.
Passasjerer som skal til Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S eller Lillestrøm henvises til andre tog.


l13 Dal-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Dal og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.


r10 Drammen-Lillehammer

buss Vi kjører buss mellom Drammen og Asker. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.
tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillehammer. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Drammen kl. 22.57 til Lillehammer kl. 01.36
Toget venter i Asker på buss fra Drammen 


 

r10 Lillehammer-Drammen

tog Vi kjører tog mellom Lillehammer og Asker
buss Vi kjører buss mellom Asker og Drammen. Bussene kjører kontinuerlig, uavhengig av togets rutetider.


R11 Skien-Eidsvoll

tog Vi kjører tog mellom Skien/Larvik og Drammen.
Merk: Passasjerer som skal til strekningen Asker-Eidsvoll må bytte til buss i Tønsberg.
Passasjerer fra Drammen henvises til pendelbuss
Passasjerer fra Asker, Sandvika, Skøyen og Nationaltheatret henvises til andre tog.
tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Eidsvoll. Togene kjører i rute, uavhengig av bussenes ankomst. Passasjerer henvises til neste tog.

Unntak:
Tog fra Larvik kl. 22.32 til Eidsvoll kl. 00.59
Toget venter på busser fra Tønsberg.


R11 Eidsvoll-Skien

tog Vi kjører tog mellom Eidsvoll og Oslo S
buss Vi kjører buss fra Oslo S direkte til Tønsberg.
buss Vi kjører buss fra Oslo S via Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker, Sande og Holmestrand til Skoppum.

Merk:
Passasjerer som skal til strekningen Tønsberg-Skien må benytte direktebuss fra Oslo S til Tønsberg.
Passasjerer som skal til Nationaltheatret, Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker eller Drammen henvises til andre tog.
Passasjerer til Drammen henvises til pendelbuss fra Asker.
Passasjerer fra Nationaltheatret henvises til neste tog til Skøyen for overgang til buss. 
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Larvik/Skien. Togene kjører i rute fra Drammen til Tønsberg hvor togene vil vente på direktebuss fra Oslo S-Asker.


no_line Oslo S-Bergen

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Bergen
Merk: Togene har fått endret kjøretrase og stopper ikke på Sandvika, Asker, Drammen, Hokksund eller Vikersund.
buss Vi kjører buss mellom Sandvika og Hønefoss.


no_line Bergen-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Bergen og Oslo S.
Merk: Toget har endret kjøretrase mellom Hønefoss og Oslo S, og stopper ikke på Vikersund, Hokksund, Drammen, Asker eller Sandvika.
buss Vi kjører buss mellom Hønefoss og Sandvika. Bussene venter på togene fra Bergen.


no_line Oslo S-Kristiansand/Stavanger S

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Drammen.
tog Vi kjører tog mellom Drammen og Kristiansand/Stavanger S. Togene venter på buss fra Oslo S.


no_line Stavanger S/Kristiansand-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Stavanger S/Kristiansand og Drammen.
buss Vi kjører buss mellom Drammen og Oslo S. Bussene venter på togene fra Stavanger S/Kristiansand.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 17-010