Sist oppdatert:

Oslo S- Ski/Moss/Mysen/Halden/Göteborg

I perioden lørdag 26. mai kl. 01.30 - søndag 27. mai kl. 14.00 utfører Bane NOR AS arbeider på strekningen Oslo S - Mysen og Oslo S - Halden. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


l2   Stabekk-Ski  |  Ski-Stabekk
l21   Stabekk-Moss  |  Moss-Stabekk
l22   Skøyen-Mysen  |  Mysen-Skøyen
r20   Oslo S-Halden (Göteborg)  |  (Göteborg) Halden-Oslo S

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel

Merk: Gyldig NSB - billett kan benyttes på de linjer der vi henviser til Ruters rutetilbud.


l2 Stabekk-Ski

Togene er innstilt
Kunder fra stasjoner på strekningen Stabekk-Oslo S bes benytte andre tog på strekningen.
Passasjerer fra Oslo S til Ski henvises til østgående T-bane linje 2, 3 eller 4 fra Oslo S (Jernbanetorget) til Brynseng.
buss Vi kjører buss mellom Brynseng og Ski.

Merk:

  • Passasjerer til/fra Nordstrand, Ljan, Hauketo, Holmlia, Rosenholm og Kolbotn henvises til Ruter.

Vevelstad: Bussene stopper på Vevelstad bussholdeplass i Gamle Vevelstadvei, øst for stasjonen.

Greverud: Busser stopper på Greverud stasjon i bussholdeplasser ved RV 152, ca. 150m syd for stasjonen.

Holdeplasser for Ruters busser:
Oslo S: Tollboden.
Nordstrand: Linje 81X Nordstrand bad.
Ljan: Siksakveien (i Ljabruveien) - Linje 81X.
Hauketo: Hauketo stasjon - Linje 87 og 81X.
Holmlia: På broen over stasjonen - Linje 80E og 80X.
Rosenholm: I Rosenholmveien - 81X.
Kolbotn: Linje 83.
Solbråtan: Linje 83.


l2 Ski-Stabekk

Togene er innstilt
buss Vi kjører buss mellom Ski og Brynseng.
Passasjerer til strekningen Oslo S-Stabekk må ta vestgående T-bane linje 2, 3 eller 4 fra Brynseng til Oslo S (Jernbanetorget).
Passasjerer henvises til andre tog mellom Oslo S og Stabekk. 

Merk:

  • Passasjerer til/fra Kolbotn, Rosenholm, Holmlia, Hauketo, Ljan og Nordstrand henvises til Ruter.

Vevelstad: Buss stopper på Vevelstad bussholdeplass i Gamle Vevelstadvei øst for stasjonen.
Greverud: Busser stopper på Greverud stasjon i bussholdeplasser ved RV 152, ca 150m syd for stasjonen.

Passasjerer henvises til andre tog mellom Oslo S og Stabekk. 

Holdeplasser for Ruters busser:
Solbråtan: Linje 83.
Kolbotn: Linje 83.
Rosenholm: I Rosenholmveien - 81X
Holmlia: På broen over stasjonen - Linje 80E og 80X.
Hauketo: Linje 87 og 81X.
Ljan: Siksakveien (i Ljabruveien) - Linje 81X.
Nordstrand: Nordstrand bad (ved Mosseveien) - Linje 81X.
Oslo S: Tollboden. 


l21 Stabekk-Moss

Togene er innstilt.
Passasjerer henvises til andre tog på strekningen Stabekk-Oslo S.
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Moss.
Merk; Bussene kjører direkte Oslo S-Ås, og passasjerer til/fra Holmlia henvises til Ruter.
Passasjerer fra Oslo S til Ski henvises til linje L2


l21 Moss-Stabekk

Togene er innstilt.
buss Vi kjører buss mellom Moss og Oslo S.
Passasjerer henvises til andre tog på strekningen Oslo S-Stabekk.

Merk:
Det er ikke alternativ transport til/fra Holmlia stasjon. Passasjerer henvises til Ruter
Passasjerer fra Ski til Oslo S henvises til linje L2

 


l22 Skøyen-Mysen

Togene er innstilt.
Passasjerer henvises til andre tog mellom Skøyen og Oslo S.
buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Mysen.

Merk:
Bussene kjører direkte Oslo S-Kråkstad-Mysen, og passasjerer til/fra Kolbotn henvises til Ruters rutetilbud.
Passasjerer fra Oslo S til Ski henvises til linje L2.

Knapstad: Buss stopper for av- og påstigning i krysset; Knapstadveien - Aslak Bøhles vei, ved Nils A. Mørk Maskin AS.

Slitu: Det er ikke alternativ transport til/fra Slitu stasjon. Passasjerer henvises til buss som stopper for av- og påstigning i krysset Askimveien - Tenorveien/Øyerudkrysset


l22 Mysen-Skøyen

Togene er innstilt.
buss Vi kjører buss mellom Mysen og Oslo S.
Passasjerer henvises til andre tog på strekningen Oslo S-Skøyen.

Merk:
Det er ikke alternativ transport til/fra Kolbotn stasjon. Passasjerer henvises til Ruters rutetilbud.
Passasjerer fra Ski til Oslo S henvises til linje L2


r20 Oslo S-Halden

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Halden.

r20 Oslo S-Göteborg

Lørdag 26.mai:

buss Vi kjører buss fra Oslo S via Halden til Gøteborg.
Passasjerer til Ed, Öxnered og Trollhätten bytter buss i Halden.

 


r20 Halden-Oslo S

buss Vi kjører buss mellom Halden og Oslo S.

r20 Göteborg-Halden-Oslo S

Lørdag 26.mai:
buss Vi kjører buss fra Gøteborg via Halden til Oslo S.
Passasjerer fra Trollhätten, Öxnered og Ed bytter buss i Halden.For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-sirk 18-023