Sist oppdatert:

Moss-Fredrikstad

I perioden mandag 16. april - fredag 20. april utfører Bane NOR arbeider på strekningen Moss-Fredrikstad daglig mellom kl. 08.15 og kl. 13.15. Se detaljer for din strekning.

Berørte linjer:


 r20   Oslo S-Halden (Gøteborg)  |  (Gøteborg) Halden-Oslo S 


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


r20 Oslo S-Halden (Gøteborg)

Mandag til fredag mellom kl. 08.15 og kl. 13.15

tog Vi kjører tog mellom Oslo S og Moss
buss Vi kjører buss mellom Moss og Fredrikstad. Bussene venter på togene fra Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Fredrikstad og Halden. Togene kjører i rute fra Fredrikstad og bussene kjører videre til Halden.


r20 (Gøteborg) Halden-Oslo S

Mandag til fredag mellom kl. 08.15 og kl. 13.15

tog Vi kjører tog mellom Gøteborg/Halden og Fredrikstad.
buss Vi kjører buss mellom Fredrikstad og Moss. Bussene venter på togene fra Gøteborg/Halden.
tog Vi kjører tog mellom Moss og Oslo S. Togene kjører i rute fra Moss og bussene kjører videre til Oslo S for avstigning.


Du må regne med at det kan bli forsinkelser. 
For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 815 00 888.       I-Sirk 18-018