Sist oppdatert:

Mo i Rana - Bodø

I perioden mandag 18. juni - fredag 29. juni utfører Bane NOR arbeider på strekningen Mo i Rana-Dunderland. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:


 no_line   Trondheim S-Bodø 

Merk:


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje


no_line Trondheim S-Bodø

Hverdager 18 juni - 29 juni

Tog fra Mosjøen kl. 06:55 til Bodø kl. 10:55

tog Vi kjører tog mellom Mosjøen og Mo i Rana
buss Vi kjører buss mellom Mo i Rana og Bodø. Bussene venter på togene fra Mosjøen.
 

 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-265