Sist oppdatert:

Lysaker-Asker

I perioden lørdag 29. september kl. 21.35 - søndag 30. september kl. 07.35 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Lysaker-Asker. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l1   Spikkestad-Lillestrøm  |  Lillestrøm-Spikkestad 
l2   Stabekk-Ski  |  Ski-Stabekk 
l21   Stabekk-Moss  |  Moss-Stabekk 


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø:
Regler for bagasje
Regler for sykkel


 

l1 Spikkestad-Lillestrøm 

Togene har fått endret kjøretrase. Togene kjører direkte Asker-Sandvika og Sandvika-Lysaker og stopper ikke på Høn, Vakås, Hvalstad, Billingstad, Slependen, Blommenholm, Høvik eller Stabekk.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog.


l1 Lillestrøm-Spikkestad

Togene har fått endret kjøretrase. Togene kjører direkte Lysaker-Sandvika og Sandvika-Asker og stopper ikke på Stabekk, Høvik, Blommenholm, Slependen, Billingstad, Hvalstad, Vakås eller Høn.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog.


l2 Stabekk-Ski

Togene er innstilt mellom Stabekk og Skøyen.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog.


l2 Ski-Stabekk

tog Vi kjører tog mellom Ski og Skøyen.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog.


l21 Stabekk-Moss

Togene er innstilt mellom Stabekk og Skøyen.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog.


l21 Moss-Stabekk

tog Vi kjører tog mellom Moss og Skøyen.

Kunder henvises til Ruters tilbud for de berørte stasjonene på strekningen.
Merk: Vi kjører buss når Ruters tilbud ikke dekker våre tog. 


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-644