Sist oppdatert:

Lillestrøm/Fetsund-Årnes

I perioden 9. april - 20. april utfører Bane NOR arbeider daglig (mandag-fredag) på strekningen Lillestrøm/Fetsund-Årnes. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker

Merk:

  • Auli: Bussene stopper på bussholdeplass I Senterveien ved Auli senter.


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Mandag 9. april - fredag 13. april mellom kl. 09.00 og 14.00

tog Vi kjører tog mellom Asker og Lillestrøm.
buss Vi kjører buss mellom Lillestrøm og Årnes. Bussene venter på togene fra Asker.
tog Vi kjører tog mellom Årnes og Kongsvinger. Togene kjører i rute fra Årnes og bussene kjører videre til Kongsvinger.

Mandag 16. april - fredag 20. april mellom kl. 09.00 og 14.00

tog Vi kjører tog mellom Asker og Fetsund.
buss Vi kjører buss mellom Fetsund og Årnes. Bussene venter på togene fra Asker.
tog Vi kjører tog mellom Årnes og Kongsvinger. Togene kjører i rute fra Årnes og bussene kjører videre til Kongsvinger.


l14 Kongsvinger-Asker

Mandag 9. april - fredag 13. april mellom kl. 09.00 og 14.00

tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Årnes
buss Vi kjører buss mellom Årnes og Lillestrøm. Bussene venter på togene fra Kongsvinger.
tog Vi kjører tog mellom Lillestrøm og Asker. Togene kjører i rute fra Lillestrøm og busser fra Årnes kjører videre til Oslo S. Buss fra Sørumsand stopper I Lillestrøm. Passasjerer henvises til neste tog Lillestrøm/Oslo S-Asker.


Mandag 16. april - fredag 20. april mellom kl. 09.00 og 14.00

tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Årnes
buss Vi kjører buss mellom Årnes og Fetsund. Bussene venter på togene fra Kongsvinger.
tog Vi kjører tog mellom Fetsund og Asker. Togene kjører i rute fra Fetsund og busser fra Årnes kjører videre til Oslo S. Buss fra Sørumsand stopper I Lillestrøm. Passasjerer henvises til neste tog Lillestrøm/Oslo S-Asker.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-012