Sist oppdatert:

Kongsvinger-Skarnes/Fetsund

I perioden lørdag 19. mai kl. 04.00 - mandag 21. mai kl. 01.30 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Kongsvinger-Skarnes/Fetsund. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker
no_line   Karlstad-Oslo S  |  Oslo S-Karlstad


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Lørdag

tog Vi kjører tog mellom Asker og Fetsund
buss Vi kjører buss mellom Fetsund og Kongsvinger.

Søndag

tog Vi kjører tog mellom Asker og Skarnes
buss Vi kjører buss mellom Skarnes og Kongsvinger.


l14 Kongsvinger-Asker

Lørdag

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Fetsund.
tog Vi kjører tog mellom Fetsund og Asker. Togene kjører i rute, og bussene fortsetter mot Oslo for avstigning.

Søndag

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Skarnes. Bussene kjører 15 minutter før togenes rutetid for å nå togene på Skarnes.
tog Vi kjører tog mellom Skarnes og Asker.


no_line Karlstad-Oslo S

tog Vi kjører tog mellom Karlstad og Kongsvinger.
buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Oslo S.


no_line Oslo S-Karlstad

buss Vi kjører buss mellom Oslo S og Kongsvinger.
tog Vi kjører tog mellom Kongsvinger og Karlstad.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-137