Sist oppdatert:

Kongsvinger-Skarnes

Lørdag 21. april kl. 05.00 - kl. 19.00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Kongsvinger-Skarnes. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

tog Vi kjører tog mellom Asker og Skarnes.
buss Vi kjører buss mellom Skarnes og Kongsvinger. Bussene venter på togene fra Asker.


l14 Kongsvinger-Asker

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Skarnes. Merk: Bussene kjører 15 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Skarnes.
tog Vi kjører tog mellom Skarnes og Asker.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-031