Sist oppdatert:

Kongsvinger-Årnes

I perioden 23. april til 18. mai utfører Bane NOR daglige arbeider mandag-fredag på strekningen Kongsvinger-Årnes/Fetsund. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Mandag 23. april - fredag 27. april:

Tog fra Asker kl. 07:39, 08:39, 09:39, 10:39, 11:39 og 12:39
Tog fra Oslo S kl. 15:32 og 16:32:

tog Vi kjører tog mellom Asker/Oslo S og Fetsund.
buss Vi kjører buss mellom Fetsund og Kongsvinger. Bussene venter på togene fra Asker.

Mandag til fredag i perioden 30. april - 18. mai:

Tog fra Asker kl. 08:39 og 12:39
Tog fra Oslo S kl. 15:32 og 16:32:

tog Vi kjører tog mellom Asker/Oslo S og Årnes.
buss Vi kjører buss mellom Årnes og Kongsvinger. Bussene venter på togene fra Asker.

 


l14 Kongsvinger-Asker

Mandag 23. april - fredag 27. april:

Tog fra Kongsvinger 06:05, 07:08, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 12:37 og 13:34:

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Fetsund/Oslo S.
tog Vi kjører tog mellom Fetsund og Asker. Togene kjører i rute fra Fetsund og bussene kjører videre mot Oslo S for avstigning.

Mandag til fredag i perioden 30. april - 18. mai:

Tog fra Kongsvinger 06:05, 07:08, 10:36 og 13:34:

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Årnes. Merk: Bussene kjører 15 minutter fra Kongsvinger og 10 minutter fra Skarnes før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Årnes. 
tog Vi kjører tog mellom Årnes og Asker.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-074