Sist oppdatert:

Kongsvinger-Årnes

I perioden 23. april til 18. mai utfører Bane NOR daglige arbeider mandag-fredag på strekningen Kongsvinger-Årnes. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

l14   Asker-Kongsvinger  |  Kongsvinger-Asker


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


l14 Asker-Kongsvinger

Tog fra Asker 08:39, 12:39, Oslo S 15:32 og 16:32:

tog Vi kjører tog mellom Asker og Årnes.
buss Vi kjører buss mellom Årnes og Kongsvinger. Bussene venter på togene fra Asker.

Andre tog kjører som normalt.


l14 Kongsvinger-Asker

Tog fra Kongsvinger 06:05, 07:08, 10:36 og 13:34:

buss Vi kjører buss mellom Kongsvinger og Årnes. Merk: Bussene kjører 15 minutter fra Kongsvinger og 10 minutter fra Skarnes før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Årnes.
tog Vi kjører tog mellom Årnes og Asker.

Andre tog kjører som normalt.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-074