Sist oppdatert:

Hellvik-Egersund

Søndag 23. september fra kl. 00.00 til kl. 10.00 utfører Bane NOR arbeider på strekningen Hellvik-Egersund. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Egersund-Stavanger S  |  Stavanger S-Egersund

Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


 no_line Egersund-Stavanger S

Natt til søndag 23. September / søndag 23. september

Tog fra Egersund kl. 00.20 til Stavanger S kl. 01.30
Tog fra Egersund kl. 01.20 til Stavanger S kl. 02.30
Tog fra Egersund kl. 09.16 til Stavanger S kl. 10.30
buss Vi kjører buss mellom Egersund og Hellvik.
Merk: Bussene kjører 20 minutter før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute fra Hellvik.
tog Vi kjører tog mellom Hellvik og Stavanger S


 

no_line Stavanger S-Egersund

Natt til søndag 23. september

Tog fra Stavanger S kl. 22.54 til Egersund kl. 00.06
Tog fra Stavanger S kl. 23.54 til Egersund kl. 01.07
Tog fra Stavanger S kl. 00.54 til Egersund kl. 02.05
Tog fra Stavanger S kl. 01.54 til Egersund kl. 03.05
tog Vi kjører tog mellom Stavanger S og Hellvik
buss Vi kjører buss mellom Hellvik og Egersund. Bussene venter på togene fra Stavanger S.


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-661