Sist oppdatert:

Heimdal/Melhus-Trondheim S

Mandag til onsdag kl. 08:55/09:05-13:30/14:15 i perioden 25. juni - 15. august utfører Bane NOR arbeider på strekningen Heimdal/Melhus-Trondheim S. Dette medfører et redusert togtilbud og vi ber deg om å se på detaljene for din strekning.

Berørte linjer:

no_line   Steinkjer-Melhus/Lundamo  |  Lundamo/Melhus-Steinkjer


Vi anbefaler deg å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget. Regler for bagasje om bord i buss er de samme som for tog. Ved planlagte driftsavvik hvor NSB kjører alternativ transport for fjerntog vil det dessverre ikke være mulig å få med sykkel. Dette skyldes begrenset lasteplass på alternativ transport, og man må derfor prioritere bagasje fremfor frakt av sykler.
Dette gjelder på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø.:

Regler for bagasje
Regler for sykkel


no_line Steinkjer-Melhus/Lundamo

Uke 26, 27 og 28 mandag-onsdag 08:55-13:30

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Marienborg
buss Vi kjører buss mellom Marienborg og Melhus/Lundamo.

Uke 29 og 30 mandag-onsdag 09:05-14:15

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Heimdal
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Melhus/Lundamo.

Uke 31 og 32 mandag-onsdag 08:55-13:50

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Heimdal
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Melhus/Lundamo.

Uke 33 mandag-onsdag 08:55-13:50

tog Vi kjører tog mellom Steinkjer og Heimdal
buss Vi kjører buss mellom Heimdal og Melhus/Lundamo.


no_line Lundamo/Melhus-Steinkjer

Uke 26, 27 og 28 mandag-onsdag 08:55-13:30

buss Vi kjører buss mellom Melhus/Lundamo og Marienborg. Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.
tog Vi kjører tog mellom Marienborg og Steinkjer

Uke 29 og 30 mandag-onsdag 09:05-14:15

buss Vi kjører buss mellom Melhus/Lundamo og Heimdal. Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.
tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer

Uke 31 og 32 mandag-onsdag 08:55-13:50

buss Vi kjører buss mellom Melhus/Lundamo og Heimdal. Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.
tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer

Uke 33 mandag-onsdag 08:55-13:50

buss Vi kjører buss mellom Melhus/Lundamo og Heimdal. Bussene kjører før togets rutetid, slik at togene kan kjøre i rute.
tog Vi kjører tog mellom Heimdal og Steinkjer


For mer informasjon - ring vårt kundesenter på telefon 61051910.       I-Sirk 18-266